Värme och ventilation

Ventilation
Hjälp luften att ”hitta rätt”. Luften ”smutsas ner” allra mest i kök och badrum. Därför ska friskluft tas in i sov- och vardagsrummen och sedan försvinna ut genom ventilerna i kök och badrum. Med öppna ventiler får du bättre luft.
Använd friskluftsventilerna. Stäng aldrig ventilerna helt, även om det är kallt ute.
En liten springa påverkar inte rumstemperaturen men behövs för att ventilationen ska fungera. Därmed minskar du också risken för spridning av matos i lägenheten. Vädra kort och intensivt. Då byter du effektivt ut den gamla luften mot ny utan att kyla ner rummet. För att få en jämn och fungerande värme måste luften cirkulera vid elementet. Därför bör du inte täcka element med möbler eller gardiner.

Värme
Vad som är en skön inomhustemperatur är väldigt individuellt, men Hallbos ambition är att du alltid ska ha 20-21 grader i din lägenhet.

Värmeregleringen i alla våra lägenheter sker med automatik och styrs främst av utetemperaturen. För att värmesystemet ska fungera så optimalt som möjligt har Hallbo ett stort antal temperaturgivare i lägenheterna som hjälper systemet att reglera värmetillförseln.

Vid vissa tidpunkter på året, inte minst på hösten och i början av vintern med snabba temperatursvängningar, kan det vara svårt för värmesystemet att hinna med att ställa in sig för att ge den optimala värmen dygnet runt.

Nedan följer lite information till dig som är osäker på om din lägenhet verkligen håller rätt temperatur;

Checkpunkter för dig som hyresgäst:
Hallbo har förvisso ett automatiskt system för att ställa in värmekomforten, men det finns några saker du bör tänka på för att vår värmereglering ska fungera på bästa sätt;

Kontrollera termostatventilerna: Kontrollera så att elementets termostat inte har vridits ned eller fastnat i stängt läge. Termostaten ska stå i helt öppet läge (högsta siffran).

Möblera rätt: Se till att inte ha möbler eller gardiner framför element och termostat. Det hindrar värmen från att sprida sig i rummet.

Vädra rätt: Att vädra är bra, men gör det kort och intensivt, 5-10 minuter. Vädrar du lite och länge släpper du samtidigt ut värmen.

Använd köksfläkt med förnuft: Självklart ska du använda din fläkt när du lagar mat. Men fläkten suger ut mycket luft och därför ska du undvika att den står på ”i onödan”, eftersom det bidrar till att värmen dras ur lägenheten. Dock är det viktigt att verkligen använda fläkten vid matlagning för att inte sprida matos i huset. Så avstå inte från att använda den i syfte att spara värme – viktigt med balans mellan dessa två.

Håll ventiler öppna: Ett flerbostadshus är byggt för att ha en fungerande cirkulation av luft. Om ventiler stängs eller blir igensatta slutar luftväxlingen att fungera effektivt.

Mitt element är kallt
Termostaten på elementet känner av temperaturen i lägenheten och stänger av värmetillförseln när temperaturen är rätta i rummet. Därför kan elementet stundtals vara kallt även kyliga vinterdagar utan att något är fel, dvs att ha kalla element är inget fel så länge rätt rumstemperatur uppnås. Tänk också på att värmesystemet kan ha svårt att komma med snabba temperatursvängningar.

När du känner på elementet ska det vara varmare upptill. Om det tvärtom är kallt upptill och varmt nertill kan elementet behöva luftas så att det varma vattnet kan cirkulera. Gör då en felanmälan.

Har du rätt inomhustemperatur?
Två personer kan uppleva temperaturen i lägenheten på helt olika sätt. Det kan bero på vad man gör och om man rör sig eller inte. Men det beror också på att vi helt enkelt är olika som människor.

Så, enda sättet att ta reda på om du har rätt temperatur hemma är att mäta den. Det viktiga då är att du placerar din termometer mitt i rummet, minst en meter ovan golvet, i den så kallade vistelsezonen. Skulle termometern då visa lägre än 20 grader i mer än två dagar är det dags att kontakta oss och göra en felanmälan.