Cyklar/Barnvagnar

Cykelförvaring
I det flesta fastigheterna finns ett särskilt rum där cyklar kan förvaras i mark- eller källarplan.

Det är inte tillåtet att ställa cyklar och barnvagnar i trapphusen. De kan hindra en utrymning vid en eventuell brand.
De försvårar dessutom när vårt städbolag ska städa trapphusen.

Cyklar, insamling
Med jämna mellanrum städar vi källare och förrådsrum i våra fastigheter.
Vi samlar då bl a in alla cyklar som inte ser ut att ha någon ägare och dessa slängs.
Information om när städning och insamling av cyklar sker i ditt hus meddelas i god tid för att du ska hinna märka din cykel.

Bilden visar parkerade cyklar