Frågor & Svar

Att bo i flerfamiljshus handlar mycket om respekt mellan grannar. Det är viktigt att du visar hänsyn till de som bor i ditt område.
• Håll trapphuset fritt från saker så att räddningspersonal och städpersonal kommer fram.
• Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen.
• Gården är en plats för alla. Släng inte skräp, fimpar och glas på marken.
• Se till att dörrar till källare, cykelrum, förråd, garage hålls låsta så obehöriga inte kan ta sig in.

Om du inte har möjlighet att under en viss tid bo i din lägenhet kan du hyra ut den i andra hand. På så sätt behöver du inte säga upp lägenheten. En andrahandsuthyrning ska alltid godkännas av Hallbo.


• Du kan endast hyra ut din lägenhet i andra hand om du tillfälligt ska arbeta eller studera på annan ort.
• En skriftlig ansökan lämnas till Hallbo. Varje ansökan prövas särskilt, generella tillstånd lämnas inte.


Godkännande
Inför en andrahandsuthyrning måste du tillsammans med den föreslagne andrahandshyresgästen få ett godkännande av Hallbo. Ni måste tillsammans besöka oss för genomgång av de bestämmelser som gäller senast 1 månad innan uthyrningen är tänkt att påbörjas.

Du har ansvar för din andrahandshyresgäst.
Du som förstahandshyresgäst är alltid ansvarig för bostaden och för att andrahandshyresgästen inte missköter sig i sitt boende samt för att hyresbetalningarna kommer in i tid. Detta gäller alltså även när du har din bostad uthyrd i andra hand.
Bryter andrahandshyresgästen mot de regler som finns riskerar alltså du som förstahandshyresgäst att bli uppsagd.


Andrahandsuthyrningen varar maximalt sex månader åt gången. Om du därefter vill fortsätta hyra ut i andra hand måste du lämna in en ny ansökan. Andrahandshyresgästen har ingen rätt att ta över hyresavtalet om du inte ska flytta tillbaka. Du säger då upp lägenheten enligt gällande hyresvillkor.


Du får inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Ett tillägg för möbler och annan utrustning som ingår i upplåtelsen får inte överstiga 15 procent av den hyra som du betalar till din hyresvärd. Tillägg för andra nyttigheter som ingår i upplåtelsen, t.ex el, bredband och liknande, får inte överstiga de kostnader som du själv har.

Hyr du ut hyresrätten i andra hand utan tillstånd riskerar du att bli av med ditt hyreskontrakt och tvingas flytta från lägenheten. Detsamma gäller om du hyr ut din hyresrätt i andra hand med tillstånd men med en högre hyra än du har rätt till.

Du kan på ett enkelt och bekvämt sätt betala din hyra via autogiro. Det är kostnadsfritt och hyran dras automatiskt från ditt konto den sista vardagen i månaden.

För att kunna använda tjänsten behöver du göra en autogiroanmälan via din internetbank, eller klicka här för att skriva ut en anmälan.

Du kan även kontakta oss så skickar vi en blankett eller hämta en blankett på vårt kontor. Ansökan skickas via post alternativt lämnas in på vårt kontor.

Att betala med autogiro
Autogirobetalning är kostnadsfri, hyran dras automatiskt från ditt konto den sista vardagen varje månad.

Autogiro kontrollerar med din bank att täckning finns på ditt konto, den sista vardagen i månaden.

Om någon annan än kontraktsinnehavaren ska betala hyran via autogiro, måste samtliga personuppgifter lämnas samt underskrift från betalaren på autogiroansökan. Lämna även uppgift om vem som står för hyreskontraktet.

Inför utflyttning från lägenhet görs alltid en besiktning, en kontroll av lägenhetens skick. Bedömning görs alltid utifrån det skick lägenheten var i när du flyttade in. Finns det skador som du orsakat (onormalt slitage) blir du ersättningsskyldig. Detsamma gäller om du inte städat ordentligt vid avflyttningen.

Bedömning
Våra besiktningsmän är duktiga och har erfarenhet av bedömningar av lägenheter. Vid bedömningen ställer vi oss alltid frågan om skicket är acceptabelt för en ny hyresgäst.

Den avflyttande hyresgästen är självklart välkommen att närvara vid besiktningen.

Skadestånd
Utdömer vi skadestånd vid besiktningen (t.ex. skador eller bristande städning) får den avflyttande en faktura från oss. Den avflyttande får en kopia på besiktningsprotokollet.

Inflyttande hyresgäst
Den inflyttande får en kopia på besiktningsprotokollet. Den inflyttande ska inom sju dagar efter inflyttning anmärka på fel i lägenheten eller på bedömningar i besiktningsprotokollet.

Här är en sammanställning av de vanligaste orsakerna till att en lägenhet inte godkänns vid en besiktning:fett- och nötningsfläckar på tapeter (oftast för att inte sänggavel använts)
• fett- och nötningsfläckar på tapeter (oftast för att inte sänggavel använts)
• tapet- och inredningsskador efter husdjur och ritmärken på tapeter
• slagskador och åverkan på dörrar och garderober
• målning på tapet ej fackmannamässigt rätt utfört
• tapetsering ej fackmannamässigt rätt utfört
• sprickor och emaljskador i badkar och tvättställ
• fläckar och brännmärken på golvmattor
• inredningsdetaljer i kyl o frys trasiga
• sanitära skador (lukt och nikotin) efter husdjur eller rökning

Allra smidigast är att du gör din felanmälan själv genom att logga in på Mina sidor.
Du kan ringa oss på telefon: 0582-68 55 60.

Jour
Efter kontorstid, gäller endast vid akuta fel, Larmcentralen (Securitas): 019-15 99 70.
Låsöppning (Securitas) efter kontorstid, du får betala för låsöppningen.

Ring inte jouren när det gäller fel som kan vänta till nästa vardag.

Om du vill ha fest har du många grannar att ta hänsyn till.

Förbered dem gärna genom att prata med dom eller sätta upp en lapp. Tänk på att både musik och röster kan störa fler än du tror.

Du har även ansvaret om dina gäster stör - både i lägenheten, i trapphus och ute på gården.

Blir du störd av en grannes fest bör du i första hand försöka kontakta denne på egen hand. Framför då på ett sakligt sätt att du blir störd av hans eller hennes musikspelande etc. Du kan också kontakta oss på kontakt@hallbo.se. Om du själv får klagomål så försök sätt dig in i din grannes situation.

På kvällar och helger kan du ringa jouren på 019-15 99 70.

Grilla klokt och med hänsyn till dina grannar.
Att grilla är både gott och trevligt! När du bor i flerfamiljshus är det några saker du behöver tänka på:

På balkongen
• Du får grilla på balkongen men bara med ELGRILL
• Du får INTE grilla på inglasad balkong
• Även om du grillar med elgrill så osar det – visa hänsyn till dina grannar

På uteplatsen
• Du får grilla med kol- & gasolgrill men:
• Grillen ska placeras minst 3 m från fasaden
• Grillen får aldrig stå på trädäck
• Visa hänsyn till dina grannar när du grillar och se till att de slipper grillos

På gården
• Grilla på anvisad plats och minst 3 m från närliggande hus
• Var noga med att släcka kolen och att städa efter dig
Tänk på att under vår och försommar är det ofta torrt i gräs och mark. Var försiktig och var vaksam på om eldningsförbud råder.
Eldar du med kol så var noga med att den är släckt ordentligt innan du kastar den.
På Länsstyrelsens hemsida hittar du information eldning och vad som gäller.
Smaklig måltid!

När du bor hos oss måste du teckna en hemförsäkring. Den skyddar dig om något händer. Det kan vara brand, inbrott, vattenskada eller olyckshändelse. Ja, listan kan göras lång!

Hemförsäkringen gäller dig och din familj. Den omfattar bland annat lös egendom.

Hallsbergs Bostadsstiftelse har försäkring för fastigheten och inventarier som hör till fastigheten, alltså inte din lösa egendom.

Det är viktigt att du betalar hyran i tid. Hyran ska betalas i förskott, senast den sista vardagen i månaden innan. Det innebär t.ex att hyran för maj ska vara betald senast den sista april. Betalar du inte hyran kan du förlora ditt kontrakt. 

Du får ett inbetalningskort av oss i god tid. Det går också bra att betala hyran via autogiro eller via e-faktura. Om du om någon anledning blir sen med hyran är det viktigt att du omgående kontaktar oss.

Du kan anmäla dig för autogiro via din internetbank.

Du kan även skriva ut vår autogiroblankett och skicka in till oss.

Betalar du via internet måste du ha ett OCR-nummer som du kan se om du loggar in på Mina sidor.

Det är alltid hyresgästens ansvar att kontrollera att hyran är betald oavsett hur man betalar.

I samtliga av Hallbos lägenheter (förutom på Trädgårdsgatan) finns öppet fiber installerat, vilket innebär att du kan välja vilken bredbandsleverantör du vill ha. 
Vi tipsar om www.bredbandswebben.se skriv in den adress du bor på/ska flytta till så får du veta vilka operatörer som kan leverera bredband till just din adress.

Problem med din bredbandstjänst?
Har du problem med din bredbandstjänst ska du alltid vända dig till din leverantör för felavhjälpning.  

Att tänka på vid avflyttning
Om du flyttar ifrån Hallbo är det viktigt att du i god tid meddelar din bredbandsleverantör att du ska flytta.
Tänk på eventuella bindningstider mm.

Efter kontorstid gäller förljande telefonnummer för akuta fel (Larmcentralen Securitas): 019-15 99 70.
Låsöppning, Larmcentralen Securitas (efter kontorstid), du får betala för låsöppningen.

Ring inte jouren när det gäller fel som kan vänta till nästa vardag.

Trasiga glödlampor och lysrör i lägenheten köper och byter du själv. Det gäller även glödlampor till spis och kylskåp. Tänk på att även byta glimtändaren när du byter lysrör. Belysning i allmänna utrymmen som trapphus, källare och tvättstugor är Hallbos ansvar.

Du får måla om i din lägenhet, men det är viktigt att komma ihåg att det måste återställas när du flyttar ut. Lägenheten ska lämnas i samma skick som när du fick tillgång till den.

Har du väggar som är slitna och som kanske skulle må bra av att få bli målade? Hör av dig till Hallbos kontor så kommer vi på besök och ser om det är dags för underhåll.

Nycklarna ska alltid kvitteras ut på Hallbos kontor. Du får normalt tre nycklar till lägenheten och ibland även nycklar till tvättstuga, garage med mera.

Vill du ha extra nycklar måste du beställa det via vårt kontor. Du får som hyresgäst betala för extra nycklar.

Samtliga av dina utkvitterade originalnycklar och eventuella extranycklar ska lämnas till Hallbo när du flyttar ut.

Lämna gärna in nycklarna så snart du kan. Det underlättar massor för oss. Du måste dock lämnat in dem senast kl 12.00 dagen då ditt hyresavtal upphört.

Om du har tappat bort nycklar
Saknas nycklar vid avflyttning innebär det att låset måste bytas ut, vilket innebär en kostnad för dig.

Kostnad (2024)
Låsbyte 
Låsbyte postbox 
Taggar 
Tvättcyliner 
Nyckel till el-stolpe

I vissa av våra områden finns det gästparkeringar där du betalar via app/swish till Aimo Park.
Är du osäker på vad som gäller så ska du alltid kontrollera skyltning för området.

Det är inte tillåtet att köra bil inne i våra bostadsområden eller att parkera på gräsytor.

Alla lediga p-platser/garage hittar du på vår hemsida.

Persienner ingår inte i våra fastigheter och vi erbjuder därför ingen service av dem. Det kan ändå med stor sannolikhet ändå finnas persienner i din bostad. Du ansvarar själv för underhållet.

Rökning är ett hett ämne och en stor källa till irritation grannar emellan av förståeliga skäl.
Vi får ofta klagomål från hyresgäster som besväras av rök och röklukt, dels via trapphus men också via rökning utanför porten eller på balkongen.

Därför har vi en vädjan till dig som röker:

• Rök inte i trapphuset
• Undvik att röka på balkongen
• Om du går ut och röker - se till att du går tillräckligt långt bort från porten så att röken inte letar sig in genom dina grannars fönster
• Släng inte fimpar på marken

Separation - en person på hyreskontraktet
Den som vill överta hyresavtalet ska ha varit folkbokförd på samma adress i minst 18 månader. Kontroll sker mot folkbokföringen.

Separation - två personer på hyreskontraktet
Om två personer står på hyresavtalet kan den ena välja att säga upp sin del. Den har tre kalendermånaders uppsägningstid gentemot den kvarboende personen.

Kontakta alltid oss om du misstänker att du har drabbats av skadedjur.

När snön når 6-8 cm sätter vår snöröjning igång. Anledningen är att vädret ofta skiftar och ibland hinner snön smälta innan vi hinner ut.

Vad gör vi åt halkan?
Vi sandar, saltar (miljövänligt) och grusar så fort vi bara kan på gångvägar, vid entréer och på parkerinsplatser. På morgonen är det viktigt att vara försiktig när du går till jobbet då det kan ta ett tag innan vi hinner till just ditt område.

Hjälp oss i arbetet genom att parkera rätt
Felparkerade bilar kan hindra arbetet så hjälp oss att underlätta arbetet. Har du garage, ställ in bilen om ett snöoväder är på ingång.

Vi ber om tålamod
Vintern pågår några få månader och det är inte ekonomiskt försvarbart att ha en stor fordonspark med olika snöröjningsmaskiner. Få fordon ska därför hinna täcka ett stort område. Vi ber därför om tålamod – vi har inte glömt ditt område – vi plogar oss fram så fort vi kan!

För oss är det viktigt att ge våra hyresgäster så bra förutsättningar som möjligt för att hantera och sortera sina sopor. Då bidrar vi till en trivsam närmiljö, och även långsiktigt till en bättre miljö. VI kommer att bygga fler miljöshus de närmaste åren.

Miljöhuset är ett gemensamt utrymme som vi alla får hjälpas åt att hålla ordning i. Det gör vi bäst om vi sorterar som vi ska och tar ansvar för vårt eget avfall som ska till kommunens återvinningscentral. Grovsopor ansvarar du som hyresgäst för att de fraktas till kommunens återvinningscentral. 

Låt inte de mindre barnen gå ensamma till miljöhusen. De har svårt att sortera soporna i de olika fraktionerna. Locken till fraktionerna är tunga för de mindre barnen, och de når sällan så de kan lyfta upp locken.

Tänk på att osorterade sopor resulterar i höga avgifter för fastighetsbolagen som i slutänden påverkar hyresnivåerna.

Lämnar du grovsopor i miljörummet eller struntar i att sortera dina sopor kan vi fakturera dig.

Du och dina grannar har rätt till ett lugnt boende utan störningar. Därför är det viktigt att vi tar hänsyn till varandra. Det innebär allt från att vi är trevliga och respektfulla genom att följa de gemensamma regler som finns. En hyresgäst får aldrig störa sin omgivning, oavsett tiden på dygnet! Dessutom är toleransen självklart lägre på tider då det i övrigt är lugnt och tyst i huset.


Blir du störd av en granne bör du i första hand försöka kontakta denne på egen hand. Framför då på ett sakligt sätt att du blir störd av hans eller hennes musikspelande etc. Du kan också kontakta oss på kontakt@hallbo.se. Om du själv får klagomål så försök sätt dig in i din grannes situation och fundera över vad du kan ändra.
På kvällar och helger kan du ringa Larmcentralen (Securitas) på: 019-15 99 70.


Vad är störande?
Vad som är störande uppfattas olika av människor. Att leva ett normalt familjeliv är inte störande. Att enstaka gånger höra barn som leker, eller en granne som har fest, får man räkna med när man bor i flerfamiljshus. Det som däremot kan upplevas som störande är hög musik på kvällar och nätter, bråk och skrik, hundar som skäller eller andra ibland väldigt ihållande ljud i lägenheter och trapphus.

En elcentral/proppskåp i din lägenhet skyddar elsystemet från överbelastning. Det finns två varianter av elcentral:
• Äldre proppskåp med proppsäkringar
• Automatsäkringscentral med jordfelsbrytare
Om strömmen går kan det bero på att säkringen slagit ifrån. Intill elcentralen finns en gruppförteckning som visar vilken säkring som hör till vilket rum, vitvara med mera.

Hallbo tillhandahåller i dagsläget 16 TV-kanaler som ingår i hyran. Kanalerna levereras av Telia och du får in dem till din TV via antenntaget i vardagsrummet. Du behöver  göra en kanalsökning i samband med inflyttning eller byte av TV.

Obs! Om du köper en digital TV behöver du göra en ändring under inställningar i din TV för att den ska söka efter analoga TV-kanaler.

Bor man hos oss vill vi på Hallbo att man ska trivas. Du som hyresgäst hos oss har alltid möjlighet att utreda om det går att installera en tvättmaskin. Det kan vara som så att på grund av hur badrummet är byggt så är en tvättmaskin möjlig eller inte. 

Tvättstugan är ett av våra viktigaste gemensamma utrymmen och en plats där många goda relationer skapas.


Så här fungerar det:
Du bokar tid med tvättcylinder eller digitalt. Det är inte tillåtet att använda papperslappar!
• Håll tvättiderna och kontrollera att du tvättar på rätt tid.
• Följ instruktionerna för de maskiner du använder.
• Töm alla fickor i kläderna innan du stoppar dem i maskinen.
• Bygel-BH ska tvättas i tvättpåse. Byglar som lossnat är den vanligaste orsaken till skador på maskinerna.
• Använd aldrig klorin eller färgningsmedel i maskinerna.
• Mattor får bara tvättas i särskilda maskiner.
• Husdjur får inte vara i tvättstuga.
• Rökförbud gäller i tvättstugan och i alla andra gemensamma utrymmen.
Tänk på att städa efter dig

Efter varje pass är det viktigt att du städar efter dig. Tänk på att det finns allergiker så var extra noga om du har husdjur. Så här gör du:
• torka av maskinerna
• torka ur tvättmedelsfacket
• sopa golvet
• torka av bänkar och golv
• plocka med dig all tvätt
• stäng alla fönster och släck lyset när innan du går
Egentligen är det är väldigt enkelt. Lämna tvättstugan som du själv vill att den ska se ut när det är din tur att tvätta.
Torr tvätt på rätt sätt
Våra nya torktumlare och torkskåp använder en ny, energisnål teknik som gör att tvätten torkas med lägre temperatur. Det går alltså åt avsevärt mindre energi än med de gamla maskinerna.

Här kommer några tips:
• Centrifugera alltid tvätten
• Öppna inte luckan eller dörren förrän programmet är slut.
• Varje gång du öppnar så förlänger du torktiden
• Tumlare och torkskåp stannar automatiskt när tvätten är torr
• Tvätten kan kännas fuktig direkt efter torkning på grund av nedkylningsprocessen
• Vissa tvättprogram – Mild 30 – Syntet 40 och 60 – Ylle 40 – Handtvätt – har kortare centrifugering och tar därför längre tid att torka.
Välkommen till din tvättstuga!

Du måste personligen säga upp ditt hyresavtal. Det gör du enklast via Mina sidor. Du kan även skicka en uppsägningsblankett till oss per post till oss. Blanketten hittar du i vårt blankettarkiv eller hämtar på den på Hallbos kontor.

För bostäder gäller tre månaders uppsägning med nedanstående undantag.
• Uppsägningstiden för en lägenhet är tre kalendermånader (räknas alltid per den siste i månaden). Tidigare utflytt går att önska men kan inte garanteras.
• Uppsägningar ska vara Hallsbergs Bostadsstiftelse tillhanda senast den sista dagen i månaden för att kunna räknas som uppsagd aktuell månad. Undantag görs endast då den sista dagen i månaden infaller en helgdag. Då räknas uppsägningar som inkommer per post följande vardag. Uppsägning som lämnas till bobutiken följande vardag räknas inte.
• Vid dödsfall är uppsägningstiden en kalendermånad (kan bara sägas upp av dödsbodelägare, och intyg från skatteverket/begravningsbyrån ska uppvisas). Sker uppsägning senare än en kalendermånader efter dödsfallet, är uppsägningstiden tre kalendermånader.

Värmen i våra fastigheter styrs per automatik av utomhustemperaturen. Ju kallare det är ute desto mer värme i elementen. När temperaturen utomhus sjunker går värmen igång i våra hus. Det kan ta något dygn innan du som bor i lägenheten känner av det eftersom det tar tid innan värmen hunnit sprida sig i hela fastigheten. Ett kallt element behöver inte betyda att det är något fel, det är temperaturen i rummet som är viktigt. Nedan kommer några värmande tips som kan bidra till en behagligare inomhustemperatur.
OBS! Vid snabba temperaturomslag kan det ta tid innan värmesystemet anpassar sig.
Spara energi och få varmt inne
Ett vanligt problemen vid låg temperatur är att stora möbler placerats framför elementen, där hindrar den luftcirkulationen och värmen till bostaden. Värmen måste kunna fritt cirkulera i bostaden som på bilden. Genom att placera möblerna rätt får du varmt i din lägenhet samtidigt som du bidrar till lägre energianvändning.
Så här mäter du din inomhustemperatur
Placera termometern cirka 1 meter över golvet, antingen på ett bord mitt i rummet, eller häng upp den på en innervägg utan fönster.
Läs temperaturen efter ett par timmar. Om temperaturen understiger
20 grader - under en längre period - tar du kontakt med vår felanmälan.
Tips när du upplever att lägenheten är för varm
De allra flesta tycker att sommar, sol och värme är något positivt. Desvärre kan det bidra till att din lägenhet blir varm under sommarmånaderna. Om du är besvärad av värmen kan du prova något av tipsen nedan.
• Använd persienner eller mörka och täta gardiner
• Vädra kvälls- eller nattetid då temperaturen är lägre. Försök - om möjligt - att skapa drag genom lägenhetern
• Håll eventuella ventiler i lägenheten öppna
• Tänk på att datorer och elapparater alstrar värme
• Använd gärna en bordsfläkt
Några tips och råd för ett bra inneklimat
• Kontrollera att samtliga termostater är fullt uppvridna på elementen.
• Täckta element fungerar inte. Håll elementen fria från tjocka gardiner och stora möbler. Håll minst 40 cm avstånd mellan möbler, gardiner och element.
• Säg till om tätning runt fönster och balkongdörrar är trasiga eller saknas.
• Stäng inte vädringsluckor och ventiler. Luften behöver cirkulera för att du ska må bra i din lägenhet.
• Vädra med tvärdrag i några minuter. Om fönstret står på glänt en hel dag går det åt onödig energi för att värma upp lägenheten. Om du håller öppet för att det är för varmt, är det bättre istället att du sänker värmen på elementet.

Saknar du en specifik fråga? Hör av dig till oss via kontakt@hallbo.se och ställ din fråga.