Organisation

Hallbo är en kommunal bostadsstiftelse som bildades 1947. Vi erbjuder bostäder och olika lokaler i Hallsberg, Pålsboda, Sköllersta, Östansjö och Vretstorp. Vårt uppdrag är att tillhandahålla bostäder, affärslokaler, lokaler och kollektiva komplement. bedriva social bostadspolitik – dvs. tillhandahålla bra bostäder åt alla i goda boendemiljöer utan enskilt vinstintresse, förvärva och sälja, äga och förvalta fastigheter och tomträtter, samt på dessa uppföra och riva byggnader. Vi stöttar kommunens näringsliv genom att erbjuda lokaler med attraktiva lägen för kommersiell verksamhet. Våra lokaler kan anpassas för den verksamhet som ska bedrivas, vilket ger nya möjligheter för etablering och drift. Kontakta oss för ytterligare information.