Parkering/bilkörning

Parkering
Vi vet att många av våra hyresgäster uppskattar att ha sin egen parkeringsplats istället för att behöva åka runt och leta efter en ledig plats. Därför erbjuder Hallbo i de flesta av våra områden möjligheten att hyra sin egen parkeringsplats.
Bilplatsen är endast avsedd för personbil klass 1.
Grundregeln är att man ska ges möjlighet att hyra max två platser/lägenhet.
Vi påminner också om att man själv är ansvarig för sin parkeringsplats, när det gäller till exempel snöröjning.

Klicka här för info om lediga p-platser.

Någon har parkerat på min plats
Om någon har parkerat på den parkeringsplats som du hyr ska du ringa Aimo Park, 0771-96 90 06, telefontid vardagar 08.00-17.00.
När de kommer ska du visa upp ditt hyreskontrakt. Då kan vaktbolaget bötfälla bilen som står på din plats.

Besöksparkering
Hallbo och SIBE's besöksparkeringar i Hallsberg är avgiftsbelagda. Skälet till detta är att vi vill underlätta för alla besökare som vill hälsa på och behöva en parkeringsplats. När platserna var avgiftsfria upptogs de många gånger av våra egna hyresgäster eller av andra boende i området.
För att kunna parkera behöver du som besökare ladda ner appen Aimo Park.

Vid varje besöksparkering finns det information om hur tjänsten fungerar. Du kan också läsa mer på Aimo Parks hemsida, www.aimopark.se

Läs mer om våra regler för parkering/garage

Bilkörning i våra bostadsområden
Hallbos gårdar ska så långt det går vara bilfria. Vi har många barn som springer och leker på våra gårdar och de ska kunna känna sig trygga.
Du får enbart köra in på gården /till porten om du fått parkeringstillstånd av Hallbos kundtjänst, exempelvis vid en flytt.

Biltvätt
Biltvätt i våra bostadsområden är inte tillåtet med hänsyn till miljön. Du får ej tvätta bilen så att avrinning sker direkt till dagvattenbrunnar eller spillvattenledningar.
Rester från tvättmedel, oljor och tungmetaller från bilarna kan ge störningar på levande organismer i omgivande ytvatten där avloppsledningar mynnar ut.
Tvätta alltid ditt fordon vid en bensinmack eller automatstation.