Skadedjur eller skadeinsekter är ovälkomna gäster i alla hem. När man drabbas av skadedjur kan det ofta vara en lång och jobbig process innan problemet är borta.

Därför uppmanar Hallbo dig att vara vaksam. Om du upptäcker eller misstänker några skadeinsekter eller skadedjur i din lägenhet är det viktigt att du omedelbart informerar oss, så att åtgärder kan sättas in innan skadedjuren hinner sprida sig.

Du anmäler till Hallbo som kontaktar saneringsföretaget.

Det bästa tipset för att hålla skadedjuren borta är att städa och hålla rent i lägenhetens alla vrår. När du varit ute och rest bör du kontrollera så att du inte fått med dig oönskade skadedjur hem. Tvätta gärna alla kläder du haft med.

Här följer lite information om några typer av skadedjur.
Läs gärna mer på nomor.se