Styrelsen fattar beslut om strategiska viktiga frågor, principiella beslut, riktlinjer samt om budget för kommande år avseende drift och investeringsram.
Styrelsen ger varje år uppdrag för kommande år samt vilka mål och målambitioner som de vill att VD och ska sträva efter att uppnå förvaltning.

Ordförande, Camilla Petersen
camilla.petersen@lansgarden.se

1:e vice ordförande, Anders Lycketeg
anders.lycketeg@gmail.com

2:e vice ordförande, Torbjörn Appelqvist
torbjorn.appelqvist@hallsberg.se

Siw Lunander
siw.lunander@hallsberg.se

Jimmy Olsson
l.jimmy.olsson@sd.se

 

Ersättare:
Magnus Fahlström
vretstorp@msn.com

Birgitta Billström

Erik Storsveden

Birgitta Lindström Pettersson
birgitta-lindstrom@hotmail.com

Johnny Ring