Uteplats/balkong

Nedan har vi information gällande uteplatser, grillplatser och balkonger.

Grillning
Sommartid är vi många som gillar att flytta ut och grilla vår mat utomhus. Men med grillning följer att man behöver visa respekt för både säkerhet och sina grannar.
Att grilla med kol eller gasol på balkongen är inte tillåtet på grund av säkerhetsskäl. Att använda elgrill är däremot tillåtet.
Vi rekommenderar dock att ni flyttar ut era grillar på gräsmattorna en bit bort från huset, så att röken och oset inte stör.
Det går också bra att använda de gemensamma grillplatserna om sådana finns i området.Balkong, markis/vindskydd

Mata inte fåglarna från balkongen/fönstret
Fåglarna skräpar ner och mat faller till marken. Denna mat kan locka till sig möss och råttor,
Hallbo har riktlinjer för hur markis/balkongskydd samt vindskydd får se ut och har tillsammans med PA Markis & Persienn tagit fram två varianter av tyg som gäller om du vill köpa detta till din balkong.
Balkongskydd: (sitter på balkongräcket), skall vara svart.
Vindskydd och markis finns det två olika kulörer av, ljus grått eller grått.
Inga andra färger är tillåtna.
Markisen fäster man genom att spänna fast den mellan golv och tak utan att borra eller göra åverkan på fastigheten.
Ta kontakt med PA Markis & Persienn, Lertagsgatan 10, 0582-109 09 för mer information och erbjudande.

Uteplats - skötsel
Om du har en uteplats är det du som hyr bostaden som ansvarar för skötsel av gräsmattan, plattor, rabatter, häckar, buskar och egen utrustning.
Med ganska enkla medel kan du skapa en trevlig utemiljö att koppla av på.

Klicka här för att läsa policyn gällande skötsel, staket, byggnader på tomt och pool

Vi vill påminna om att ansvaret för skötsel av trädgård ligger på hyresgästen. Om Hallbos skötselstandard åsidosätts kommer hyresvärden överta skötsel av uteplatsen samt fakturera hyresgäst för kostnaden för arbetet och ev. utrustning som det medfört för Hallbo att iordningställa/återställa tomten.
Uteplatsen ska för både din och dina grannars trevnad hållas välskött.

 

 

Som markägare är Hallbo ansvariga för lekredskap som exempelvis studsmattor och pooler.

Eftersom vi inte kan kontrollera att användningen sker på ett korrekt sätt kan vi inte heller ta ansvar för detta, därför är dessa inte tillåtna.
Om en studsmatta eller pool anträffas på vår gemensamma mark kommer den att tas bort och förvaras för avhämtning. Kostnad för nedmontering samt bortforsling kommer att debiteras ansvarig hyresgäst.