Om Hallbo

Välkommen till ditt bostadsföretag!
Hallbo är en kommunal bostadsstiftelse som funnits sedan 1947.


Vi erbjuder bostäder och lokaler i Hallsberg, Pålsboda, Sköllersta, Östansjö och Vretstorp.
Vi äger cirka 660 lägenheter och förvaltar ytterligare 506 lägenheter och cirka 100 lokaler av olika slag. Hos oss hittar du bostäder med stor bredd och variation, vi erbjuder bostäder såväl i markplan som separata villor samt i flerbostadshus.

Stora delar av vårt bestånd är från rekordåren 1961 - 1975 och är i stort behov av renovering. Detta arbete har påbörjats och kommer att få stort framöver. Upprustningen kommer att innebära både byte av tekniska installationer och modernisering av lägenheter och energieffektivisering av fastigheter.


Vår ambition är att ha välskötta fastigheter där människor har råd att bo.