Personal

Peter Sjerling
VD 

Alexzandra Johansson
Kundtjänst/uthyrning


Pernilla Hägglöf
ROT - projektledare


Fabian Stålberg
Fastighetsskötare


Ehsan Borhani
Målare

Rikard Bergström
Fastighetschef

Louise Persson
Kundtjänst/uthyrning 


Patrik Johansson
Fastighetsskötare


Alexey Prosvirnikov
Fastighetsskötare


Joakim Adolfsson
Teknisk förvaltare

Kirsi Aronsson
Kundtjänstchef

Karolina Bjerklund
Ekonomi/kundtjänst


Jyrki Leppiö
Fastighetsskötare


Kathrine Gunnarsson
Servicevärd


Andreas Larsson
Elektriker

Pamela Kachoah
Ekonomichef

Rasmus Ahlbom
Ekonomiassistent

Åke Sandberg
Fastighetsskötare

John Rudin Björlin
Målare


Ove Persson
Snickare