Hallbo planerar nya lägenheter i Sköllersta

Hallsbergs Bostadsstiftelse presenterar härmed planer på att bygga mellan 15 och 20 nya lägenheter på Kyrkstigen i Sköllersta, ett område som redan är känd för dess hyrköpshus nära affären och kyrkan.

Det nya projektet, som förväntas locka uppmärksamhet bland bygg-entreprenörer, kommer att utlysa en öppen anbudsförfrågan. "Vi specificerar inte mer än det totala antalet kvadratmeter och lägenheter som ska uppföras. Det är upp till byggbolagen att komma med deras bästa förslag," säger Rikard Bergström, fastighetschef på Hallbo.

Projektet sätter en tydlig prioritet på att hålla byggkostnaderna nere för att kunna erbjuda hyresgäster låga hyror. "Med strikta byggnormer och regler som nu finns kan vi garantera att byggkvaliteten blir hög trots de lägre kostnaderna," tillägger Bergström.

Detaljer om den exakta utformningen av byggnaderna lämnas öppna, vilket ger möjlighet för entreprenörer att använda beprövade och kostnadseffektiva byggnadsmodeller.

Anders Lycketeg ledamot i Hallbos styrelse, kommenterar även behovet av nya bostäder:
"Med den växande arbetsstyrkan hos Atria Lithells och den ökade inflyttningen till Sköllersta, har behovet av fler bostäder blivit mer akut. Vi ser fram emot att projektet kommer igång."

Mark för projektet har redan reserverats i samarbete med kommunen, och anbudstiden är satt till åtta veckor. Om allt går enligt planerna kan de nya lägenheterna vara inflyttningsklara under 2025 eller 2026.

Byggnaderna planeras att vara i ett eller två våningsplan, med en total byggnadsyta på mellan 1400 och 2000 kvadratmeter. Entreprenaden inkluderar även projektering och byggnation av en fullt fungerande byggnad med tillhörande utemiljö.

 

Änvaktarvägen