Bo nära – bo hos Hallbo

Hallsbergs kommun erbjuder natursköna omgivningar med fördelarna av närheten till stadens möjligheter. Här finns närhet till det mesta tack vare goda kommunikationer via exempelvis järnväg och väl utbyggd lokaltrafik. Hallsberg är en logistisk knutpunkt med sitt strategiska läge mitt i Mellansverige.

Kommunen har ett starkt näringsliv som domineras av industrier med hög teknisk kompetens och kvalitet.

Här finns också goda valmöjligheter för vård, skola, omsorg och fritidsaktiviteter. 

Aktuellt hos Hallbo