Om Pålsboda

Created with Sketch.

Pålsboda med sina drygt 1.650 invånare är ett mindre samhälle ca 15 km från Hallsberg. Här finns naturen inpå knuten och goda möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser. På orten finns förskola, F-9 skola, matvaruaffär, bank och andra mindre verksamheter.