Uthyrningspolicy

Created with Sketch.

Följande gäller för dig som hyresgäst i HALLBO:

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Du ska inte ha några bostadsrelaterade skulder som hyror, elförbrukning eller liknande.
  • Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd.
  • Du ska kunna styrka att du kan betala hyran.
  • Du ska ha gällande hemförsäkring när du hämtar ut nycklarna (försäkringsbrev visas upp).

Med inkomst menar vi lön i minst sex månader framåt, pension, företagarinkomst, a-kassa, studielån, studiebidrag, av Hallsbergs kommun styrkt försörjnings- stöd, barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsbidrag, introduktionsersättning och inackorderingstillägg. Inför kontraktsskrivning görs en prövning av kreditvärdigheten. Om kreditvärdigheten är tveksam finns möjlighet att använda sig av borgensman.

 

Inom Hallbo

Du måste stå skriven på lägenheten som du hyr av HALLBO.

Även när du flyttar inom HALLBO ställs det krav på att du ska ha skött dina hyresbetalningar och för övrigt inte ha några anmärkningar som hyresgäst.

Inga störningsanmärkningar får finnas hos HALLBO de senaste två åren. Störningsanmärkningar äldre än två år prövas i särskild ordning.

Onormalt hårt slitage som framkommer vid förbesiktning av lägenheten ska ha reglerats inom 10 dagar, för att HALLBO ska godkänna att nytt kontrakt får tecknas.

Riktlinjer för begränsning av antal boende per lägenhet

Det tryck som finns på lägenheter i Hallsberg bidrar till att många tränger ihop sig och bor alltför många i samma bostad. Därför finns riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Detta gör vi för att förhindra osunda boendeförhållanden, både för den som bor trångt, men även för kringboende som påverkas.

Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten är ingen fast regel. Undantag finns för familjer med många barn och när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall.

Boende per lägenhet:

  • Upp till 50 kvadratmeter, max tre personer
  • Upp till 70 kvadratmeter, max fyra personer
  • Upp till 90 kvadratmeter, max sex personer
  • Upp till 110 kvadratmeter, max åtta personer
  • Upp till 120 kvadratmeter, max tio personer

Antalet personer avser vuxna och barn.

Om du vill flytta

Din uppsägningstid är tre kalendermånader. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden, oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet. Men…

…om du ska flytta till vårdboende

Om du ska flytta till ett vårdboende förmedlat av Hallsbergs kommun gäller en månads uppsägningstid. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden, oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet, dock om du ska flytta till ett vårdboende utanför Hallsbergs kommun gäller tre månaders uppsägningstid, enligt hyreslagen.

… hyresgästen har avlidit (Dödsbo)

Om hyresgästen har avlidit, gäller en månads uppsägningstid. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden, oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet.

Andrahandsuthyrning

Om du t.ex. ska arbeta eller studera på annan ort men inte vill säga upp din bostad finns möjlighet att hyra ut den i andra hand. Detta måste du ansöka om och det ska godkännas av Hallbo. En andrahandsuthyrning tillåts endast under en tidsbegränsad period. Det är alltid du som förstahandshyresgäst som bär ansvaret för att bostaden sköts både ekonomiskt och vid eventuella skador och störningar i boendet.

Djur i lägenheten

Avser du att i lägenheten ha fler än tre (3) katter/hundar och eller ta fler än en (1) katt-/hundkull per år behöver du först ta kontakt med hyresvärden för att visa hur din djurhållning inte påverkar lägenhetens slitage.

(reviderad 2022-02-25)