Uteplatser Testavägen

Created with Sketch.

Uteplatser Testavägen

Till våra hyresgäster på Testavägen 8 A-D

Nu är det dags att göra i ordning era uteplatser.
Måndag den 25 maj kommer Tjäderbäcks Åkeri och påbörjar arbetet. De kommer att färdigställa en uteplats åt gången.