Uteplats på Knuten stängd

Created with Sketch.

Uteplats på Knuten stängd

Uteplatsen får inte användas under ombyggnationen av Dagcentralen Knutens kök.

Området är en byggarbetsplats.