Uppsägning/flytt

Created with Sketch.

Vid flytt från Hallbo ska du lämna in en skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden är normalt tre kalendermånader. Uppsägningen räknas alltid från den första i nästa månad oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet.
Här kan du ladda ned uppsägningsformulär

Flytta ut

Första vardagen i varje månad räknas som utflyttningsdag. Senast klockan 12.00 denna dag måste lägenheten vara tillgänglig för den nya hyresgästen. Om utflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton har du tillgång till lägenheten till klockan 13.00 nästföljande vardag. Om du inte utrymmer lägenheten i tid, är du skyldig att ersätta eventuella kostnader som detta kan orsaka.

Inventarier

Lägenheten ska vid utflytt återställas till ursprungligt skick. Har du ställt undan inventarier som tillhör bostaden, som till exempel innerdörrar och hatthylla, måste detta återställas.

Nycklar

Samtliga nycklar som hör till din lägenhet ska återlämnas senast klockan 12.00 på utflyttningsdagen. Nycklarna ska du lämna till Hallbo. Vid utflytt behöver du ett tillfälligt parkeringstillstånd, detta får du i vår reception.

Städning

Lämna lägenheten välstädad till den nya hyresgästen. Glöm inte balkong och förrådsutrymmen. Om städningen är dåligt utförd tvingas vi tyvärr debitera dig för de kostnader som detta arbete innebär.
Här kan du ladda ner vår checklista för flyttstädning

Besiktningar

  • Förbesiktning utförs så snart du sagt upp din lägenhet för att fastställa vilket skick lägenheten är i. Hallbos personal kommer att utföra förbesiktning inom 4 veckor. Får vi inte gå in med huvudnyckel ska ni kontakta vår växel 0582-685560. Hallbo kontaktar er om det finns ev. skador och slitage.
  • Städbesiktning utförs när lägenheten är tömd och städad.
  • Slutbesiktning utförs av Hallbo när lägenheten är tömd och städad. Översyn av lägenhet och ev. åtgärdade skador som uppmärksammats vid förbesiktningen och eller slutbesiktningen.

Mer information om det som står ovan får du i bekräftelsebrevet som du får hemskickat efter vi mottagit din uppsägning.


Skatteverket

”När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.”

Fler frågor? Vänd dig direkt till Hallbos växel.