Uppdrag 2017-2019

Created with Sketch.

Uppdrag till stiftelsens VD och dess förvaltning är för åren 2017-2019;

  • Stiftelsen ska arbeta aktivt med sitt fastighetsbestånd genom att både avyttra, införskaffa fastigheter och nyproducera lägenheter.
  • Stiftelsen ska i sitt strategiska underhåll prioritera klimatsmarta lösningar och vara en förebild för omgivningen.
  • Stiftelsen ska skapa attraktiva boendemiljöer som inbjuder till gemenskap och fritid i alla våra områden, de mest eftersatta områdena ska prioriteras.
  • Stiftelsen ska systematiskt inleda arbetet med en hög boendestandard i hela vårt bestånd.
  • Stiftelsen ska prioritera våra hyresgästers förutsättningar genom att aktivt erbjuda sommarsysselsättning för bland annat hyresgästernas ungdomar och aktivt bidra till att öka hyresgästernas förutsättningar att delta i den civila sektorn.
  • Stiftelsen ska inleda arbetet med att skapa attraktiva boendemiljöer och som bidrar till ökad integration- och mångfald i samhället.