Mål och målambitioner 2017-2018

Created with Sketch.
Mål
En välskött ekonomi
1.a Vakansgraden för bostäder ska vara låg
1.d Hyresbortfallet ska minska
1.d Soliditeten ska stärkas (0,25%=1 mnkr)[1]
 Bra boende i en högkvalitativ boendemiljö
2.aa Antalet lägenheter som standarden förbättras i(oförändrad hyra)
2.ab därav med en standardhöjandeåtgärder (hyresökning)
2.b Antal lägenheter med köksfläkt som standard
Socialt och miljömässigt hållbar stiftelse
3.a väl underhållna och anpassade lekplatser i våra områden
3.b Antal miljöfordon
3.ba därav antal eldriva fordon
3.c Minskad energiförbrukning
3.d Miljöcertifierad stiftelse
Serviceinriktad med gott bemötande (NKI)
4.a Andelen kunder nöjda med sin lägenhet
4.b Andelen nöjda med övriga utrymmen (boendemiljön)
4.c Andelen nöjda kunder avseende service & bemötande
4.d Andelen nöjda vid inflyttning i lägenheten
4.e Andel felanmälningsärende (ej akuta) som åtgärdas inom tre arbetsdagar
4.f Svarsfrekvensen på hyresenkäten ökar
Medarbetarna – nyckeln till vår framgång (NMI)
5.a Andelen engagerade medarbetare (ansvar och engagemang)
5.b Andelen med arbetstillfredsställelse i arbetet
5.c Andelen stolta medarbetare

[1] Under givna förutsättningar