Uppdrag & Målambitioner

Created with Sketch.

Styrelsen fattar beslut om strategiskt viktiga frågor, principiella beslut, riktlinjer samt om budget för kommande år avseende drift och investeringsram.

Styrelsen ger varje år uppdrag för kommnade år samt vilka mål och målambitioner som de vill att VD och förvaltning ska sträva efter att uppnå.