TV-uppdatering skall ej beröra Hallbos hyresgäster

Created with Sketch.

TV-uppdatering skall ej beröra Hallbos hyresgäster

Den TV-uppdatering som skall ske i Mellansverige imorgon torsdag den 21 oktober ska ej beröra Hallbos hyresgäster.

Det kan förekomma störningar när själva signalen uppdateras, men det skall komma tillbaka av sig självt.