Strömavbrott Vretstorp

Created with Sketch.

Strömavbrott Vretstorp

Gäller dig som bor på Skolgatan 10, 11 och 19 i Vretstorp:

E.ON kommer att bryta strömmen Måndag den 7 mars mellan klockan 08:00 – 13:00.

 

Energidistribution arbetar ständigt med att se över och förbättra elnätet.
Målet är att du ska ha en säker elleverans och därför görs nu underhålls- och ombyggnadsarbete i området.
Under arbetet kommer E.ON att tillfälligt bryta din ström.
Strömmen kan komma och gå under avbrottstiden.