Storköket på Knuten kommer att byggas om

Created with Sketch.

Storköket på Knuten kommer att byggas om

Arbetet kommer att påbörjas inom kort och beräknas vara klart i slutet av året.

Nu påbörjar vi arbetet med att bygga skyddsväggar kring arbetsplatsen. Väggarna sätts upp med tanke på damm, samt av hälso- och säkerhetsskäl.
Tanken är att byggarbetarna endast kan ta sig in till bygget via lastkajen
.
Vi gör så för att ha så få byggarbetare som möjligt i fastigheten, tillsammans med våra äldre som är i riskzonen med tanke på Covid-19.

Montaget av väggar tar ca två arbetsdagar, torsdag-fredag 16-17 april.
Vi vädjar till alla att hålla sig undan om möjligt under just de dagarna med undantag av matserveringstiden. Byggnation kommer ej att utföras mellan 11:45-13:15.

Under vecka 17 kommer rivningsarbetet att påbörjas, rivningsarbetet förväntas pågå till slutet på maj. ”Arbetet kommer att innebära kraftigt buller periodvis.”

Vi har för avsikt att ge ut information under byggets gång.