Statligt stöd till lokal hyresgäster

Created with Sketch.

Statligt stöd till lokal hyresgäster

Regeringen har beslutat att det statliga hyresstödet till lokalhyresgäster återinförs.
Stödet är tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin.

Stödet är så som tidigare att Hallbo (hyresvärden) sänker den fasta hyran för hyresgäster mellan den 1 januari och den 31 mars 2021 med 50%.
Stödet ges till företag som kan uppvisa att man har ekonomiska svårigheter p g a pandemin.

Ladda ner och fyll i blanketten som du hittar genom att klicka på länken: Blankett stöd hyresrabatt och skicka med bokslut för 2019 och 2020.
Alla ansökningar kommer att prövas. Stödet kommer att kunna sökas från och med den 3 maj.

Du vet väl om att du kan söka omsättningsstöd, läs mer på

www.lansstyrelsen.se/orebro/bo-och-leva

Hör av dig om du har några funderingar om hyresrabatten.