Uthyrningsregler

Börja alltid med att registrera dig och ställa dig i bostadskö.
Du får poäng för varje dag du står i kö.

 

När du registrerar dig i Hallsbergs Bostadsstiftelses bostadskö och sedan börjar söka lägenheter har vi vissa regler kring vår köhantering som det kan vara bra för dig att känna till.

– Du kan tacka nej, eller utebli från visning till en lägenhet max 4 gånger, därefter blir du spärrad i 6 månader.

– Blir du inbjuden till en lägenhetsvisning måste du komma på visningen för att få chans att få lägenheten.

– Vi bjuder in mellan 5 st. och 10 st. sökande till varje visning. Antalet sökande som bjuds in beroende på lägenhetens storlek, läge, om den är bebodd etc.

– För att bli erbjuden en lägenhet ska du som sökande lämna in godkända inkomstuppgifter (anställningsavtal, beslut om ersättningar) i samband med visningen samt bli godkänd i en kreditupplysningstagning. Det ska ske i samband med visningen. Om du inte har möjlighet att ta med dem till visningen ska de lämnas in senast 2 dagar efter visningen om du är intresserad av lägenheten.

– För att behålla dina köpoäng måste du logga in minst en gång var 12e månad. Loggar du inte in, inaktiveras du som sökande och förlorar dina köpoäng.

 

Följande gäller för dig som vill bli hyresgäst hos HALLBO:

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Du ska inte ha några bostadsrelaterade skulder som hyror, elförbrukning eller liknande.
  • Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd.
  • Du ska kunna styrka att du kan betala minst 6 månader framåt.
  • Du ska ha gällande hemförsäkring vid kontraktsskrivning.

Med inkomst menar vi lön, pension, företagarinkomst, a-kassa, studielån, studiebidrag, av Hallsbergs kommun styrkt försörjnings- stöd, barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsbidrag, introduktionsersättning och inackorderingstillägg. Inför kontraktsskrivning görs en prövning av kreditvärdigheten. Om vi finner kreditvärdigheten tveksam finns möjlighet att använda sig av borgensman.

Gällande hemförsäkring måste finnas innan nycklarna till lägenhet lämnas ut.

 

Inom Hallbo

Du måste stå skriven på lägenheten som du hyr av HALLBO.

Om du flyttar inom HALLBO ställer vi krav på att du ska ha skött dina hyresbetalningar och för övrigt inte har några anmärkningar som hyresgäst.

Inga störningsanmärkningar får finnas hos HALLBO de senaste två åren. Störningsanmärkningar äldre än två år prövas i särskild ordning.

En besiktning av din gamla lägenhet sker innan beslut tas om nytt lägenhetskontrakt.  

 

Riktlinjer för begränsning av antal boende per lägenhet

Det finns riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Dessa finns för vi vill förhindra osunda boendeförhållanden, både för den som bor trångt, men även för kringboende som påverkas.

Undantag finns för familjer med många barn och när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall.

Boende per lägenhet:

  • Upp till 50 kvadratmeter, max tre personer
  • Upp till 70 kvadratmeter, max fyra personer
  • Upp till 90 kvadratmeter, max sex personer
  • Upp till 110 kvadratmeter, max åtta personer
  • Upp till 120 kvadratmeter, max tio personer

Antalet personer avser vuxna och barn.

 

Riktlinjer för husdjur
Du får ha husdjur när du bor hos Hallbo. Dessa får dock ej föra oväsen eller förorena i fastigheten eller i dess närhet.
Man får ha max 3 husdjur.

 

 

Förtur

Hallbo kan försöka tillgodose behov av bostad om synnerliga skäl föreligger, såkallad förtur.

Man kan ha rätt till näringslivsförtur eller förtur av medicinska eller sociala skäl.
Du ansöker om förtur hos Hallbo, blanketter och mer information hittar du nedan.

Ansökan, näringslivsförtur.

Ansökan, social och medicinsk förtur.

 

Dock kan du inte önska specifika bostadsområden, utan om förturen beviljas, får du ett erbjudande, om du tackar nej till denna är din förtur förverkad.