Snöröjning

Created with Sketch.

Snöröjning

När börjar Hallbo snöröja?
Cykelbanor och gångstråk plogas när det är 5cm snö på marken. Parkeringar och vägar plogar vi vid 8cm. Vi lägger fokus på att ha gångar till dagcentralerna klara först.

Det ligger 5cm snö på cykelbanan varför är ni inte här och plogar?
Det tar mellan 4-5 timmar att ploga. Ofta kommer snön samtidigt och då kan vi inte vara på alla ställen samtidigt. Vi kommer så fort vi kan.

Vem röjer snö i mitt område?
Hallsberg – Tjäderbäck Segås AB
Pålsboda – Tjäderbäck Segås AB
Vretstorp – Maskinringen
Östansjö – Maskinringen
Sköllersta – Daniel Spiik

Finns det något sätt jag som hyresgäst kan hjälpa till?
Ja, genom att respektera gällande parkeringsförbud hjälper du till.

Hur gör jag felanmälan eller lämna synpunkter?
Antingen ringer du in till oss på telefonnummer 0582-685560 eller så skickar du ett mejl med rubriken Snö till kontakt@hallbo.se

Skador i vinter?
Om du har halkat och gjort dig illa pga av att det inte var sandat ordentligt på marken som Hallbo snöröjer ska du göra en anmälan så fort som möjligt.

  • Anmäl först till ditt eget försäkringsbolag
  • Skriv datum, tid och plats då olyckan inträffade
  • Skriv vilken typ av väg du trillade på. Var det en gång- och cykelväg, en trappa eller en fordonstrafikerad väg?
  • Skriv eventuella skadeståndsanspråk för att täcka exempelvis sjukvårdskostnader
  • Skriv dina person- och kontaktuppgifter.
  • Skicka en anmälan till kontakt@hallbo.se

Vi börjar snöröjningen av gångstråk och cykelbanor när det har kommit 5cm snö på marken. Parkeringar och vägar plogar vi vid 8cm. Vi lägger fokus på att ha gångar till dagcentralerna klara först. Sandningen påbörjas direkt när snöplogningen är klar.

Vi har olika snöröjare i bestånden. I Hallsberg och Pålsboda är det Tjäderbäck Segås AB som röjer snö. I Vretstorp och Östansjö sköter Maskinringen snöhanteringen och i Sköllersta är det Daniel Spiik som är ansvarig.

Om du har frågor så är du välkommen att kontakta oss via mejl, Kontakt@hallbo.se eller via telefon på telefonnummer 0582-68 55 60.