Rot-renovering

Har du frågor om rot-renovering oavsett om det är pågående eller kommande renoveringar:

 

Kontakta ombyggnadssamordnare:

Pernilla Hägglöf
073-500 87 59
pernilla.hagglof@hallbo.se