Regnbågen ROT

Created with Sketch.

I samband med Hallbos försäljning av 306 lägenheter till AKKA Egendom sommaren 2017, så var budskapet från Hallbos ledning tydligt: pengarna skulle användas dels för ROT-projekt i miljonprogrammet, dels för att bygga nya bostäder.
Båda löftena infrias nu. Nyproduktion i Hallbos regi pågår och planeras på flera ställen och vid Regnbågen rustas cirka 200 lägenheter upp.

För Regnbågens del är det en omfattande upprustning med bland alla kök och badrum ska bytas, liksom golv, innerdörrar och ytskikt. Avlopps- och vattenstammar ska bli nya.