Regler för köhantering

Created with Sketch.

När du registrerar dig i Hallsbergs Bostadsstiftelses bostadskö och därefter börjar söka lägenheter har vi vissa regler kring vår köhantering som det kan vara bra för dig att känna till.

– Du kan tacka nej till en lägenhet max 4 gånger, därefter blir du spärrad i 6 månader.

– Blir du inbjuden till en visning måste du varit på visningen för att få ett erbjudande om lägenheten.

– Vi bjuder in mellan 5 st och 10 st sökande till varje visning. Antalat sökande som bjuds in är beroende på lägenhetens storlek, läge, om den är bebodd etc.

– För att bli erbjuden en lägenhet ska du som sökande lämna in godkända inkomstuppgifter (anställningsavtal, beslut om ersättningar) i samband med visningen samt bli godkänd i en kreditupplysningstagning. Det ska ske i samband med visningen. Om du inte har möjlighet att ta med dem till visning ska de lämnas in senast 2 dagar efter visningen om du är intresserad av lägenheten.

– För att behålla dina köpoäng måste du logga in minst en gång var 12e månad. Loggar du inte in inaktiveras du som sökande och förlorar dina köpoäng.