Pressmeddelande

Created with Sketch.

Pressmeddelande

Hallbo stöttar dagligvaruhandeln
Hallsbergs Bostadsstiftelse VD Hans Boskär har idag fattat ett beslut om att ge dagligvarubutiker såsom frisörer, konditorier och restauranger en hyressänkning på 50% under april, maj och juni månad. Vi gör denna åtgärd då vi ser att många av dessa verksamheter har tappat många kunder.

– Vi ser att våra dagligvarubutiker just nu har det mycket svårt ekonomiskt på grund av de åtgärder som samhället nu har vidtagit till följ av coronaviruset. Vi vill vara med och stötta dessa verksamheter i den svåra tid de befinner sig i väntan på att samhället kan gå tillbaka och fungera som vanligt igen säger Hallbos styrelseordförande Magnus Andersson.

Vid frågor, ring kundtjänstchef Kirsi Aronsson: 073-505 78 85