Pressmeddelande Försäljning av fastigheter

Created with Sketch.

Pressmeddelande Försäljning av fastigheter

Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, har för avsikt att avyttra delar av sitt fastighetsbestånd. Förberedelser har pågått under större delen av 2021 och såväl företagsledning som styrelse har varit involverad. Hallbo har också inhämtat kommunfullmäktiges godkännande enligt stiftelsens stadgar. Ett prospekt finns nu klart som blir offentligt under de närmsta dagarna.
Bakgrunden är att Hallbo, i likhet med många andra bostadsföretag, har en stor utmaning avseende möjligheten att finansiera de omfattande ROT-renoveringsbehov som föreligger. Det är inte möjligt för stiftelsen att låna mer (vi har redan idag lån på 499 miljoner) och då återstår endast försäljning för att få loss de medel som behövs. Idén med avyttring är att dels kunna amortera på befintliga lån, dels att kunna ROT-renovera de fastigheter vi ska ha kvar. Det finns också en förhoppning att kunna satsa mer på t ex trivsel och grönytor i våra områden.
I förberedelsearbetet har vi försökt ta fram en bra mix av fastigheter och vi har valt objekt i Hallsberg, Vretstorp, Pålsboda och Sköllersta. Vi kommer inte att helt lämna någon ort som vi finns i idag. Totalt rör det sig om 477 lägenheter. De fastigheter som är aktuella är:
– Västra Storgatan 3-5 i Hallsberg
– Västra Storgatan 9-15 i Hallsberg
– Nytorgsgatan 18-86 i Hallsberg
– Falkvägen 5-12 i Pålsboda
– Skolgatan 11-21 i Vretstorp
– Knölagatan 10-14 i Vretstorp
– Klockarvägen 28-68 i Sköllersta

Vi arbetar tillsammans med en transaktionskonsult och budgivningstiden beräknas gå ut i mitten av februari. Därefter kommer några intressenter att väljas ut för ingående intervjuer. Vi vill endast ha seriösa, långsiktiga köpare/ägare som på ett positivt sätt kan vara med och bidra till kommunens utveckling. Under hela processen kommer vi att ha en dialog med berörda hyresgäster, Hyresgästföreningen, personalen på Hallbo och deras organisationer. Ambitionen är att affären ska vara klar någon gång under senvåren.

För mer info går det bra att kontakta:
Peter Sjerling, VD, 0760039144
Camilla Petersen, Styrelseordförande, 0720509693
Rikard Bergström, Fastighetschef, 0704556655