Pressmeddelande angående försäljning

Created with Sketch.

Pressmeddelande angående försäljning

Hallbo och de presumtiva köparna har undertecknat en avsiktsförklaring avseende den fortsatta processen kring Hallbos försäljning av 477 lägenheter. Köparna går nu in i ett Due diligence-skede med granskning av fastigheterna, ekonomin mm. Ambitionen är att aktieöverlåtelseavtal kan tecknas i månadsskiftet maj-juni med tänkt tillträde till fastigheterna 1 augusti.

Köparna – Peter Eklind, Håkan Svanberg, Johan Bergdahl och Mikael Ingesson – är personer med stark lokal och regional förankring. Dessa har bildat ett nytt bolag, SIBE Förvaltning AB, för genomförande av förvärvet. Köparna har uttryckt att man ser långsiktigt på sin investering och vill på det sättet vara med och bidra till en fortsatt positiv utveckling i Hallsberg.

För kompletterande information går det bra att kontakta:

Peter Sjerling
VD Hallbo
0760039144

Peter Eklind
Mellansvenska Förvaltnings AB
0709707072