PRESSMEDDELANDE

Created with Sketch.

PRESSMEDDELANDE

Hallsbergs Bostadsstiftelses VD, Hans Boskär, har bestämt sig att gå vidare och anta nya utmaningar i livet, det kommer att bli nära 6 år som VD när han slutar i april 2021.
När tjänsten tillsattes gav styrelsen ett tydligt uppdrag till vd om vad man förväntade sig. – När jag tog på uppdraget som VD lovade jag att stanna i fem år för hinna med att genomföra de uppdrag jag fick av styrelsen avseende att förändra Hallbo till att vara kundfokuserade och skapa en effektiv förvaltning, säger Hans Boskär.
Självklart har dessa uppdrag skapat en del turbulens i organisationen, men jag är nöjd med det Hans har levererat, säger Magnus Andersson ordförande för Hallbo och fortsätter – Vi kan idag konstatera att mycket har gjorts och uppdraget han fick är utfört även om det alltid finns fler utmaningar för stiftelsen att hantera.
Angående styrelsens uppdrag säger Hans – de uppdrag jag fick har jag nu levererat och mer därtill. Jag känner att nu är det dags för en ny person att ta över. När jag började 1 juli 2015, förstod jag att uppdraget skulle bli omfattande och kräva stora insatser av mig för att vända stiftelsen till att tänka affärsmässigt med kunden i fokus.
Sedan 2015 har
– styrelsen antagit en vision, uppdrag och mål med mätbara ambitioner kopplat till budget.
– Stiftelsen har varje visat ett positivt resultat
– Stiftelsen flyttat fokus från att betala av lån till att istället lägga det ekonomiska utrymmet på att ta igen eftersatt underhåll på vårt fastighetsbestånd.
– Stiftelsen avyttrat 300 lägenheter för att kunna påbörja ROTningen
– Stiftelsen börjat nyproduktion i våra mindre tätorter
– Stiftelsen numera en realistisk och långsiktig investerings- och underhållsplan
– Stiftelsen genomfört flera lyckosamma energieffektiviseringar
– Stiftelsen skapat en rättvis bostadskö
– Stiftelsen digitaliserat flera olika processer såsom lediga lägenheter på hallbo.se, felanmälningarna online, faktura online, hyresgäststyrtlägenhetsunderhåll online
– Stiftelsen ökat tillgängligheten till vår reception och digitaliserat vår telefonväxel med köplaceringssystem
– Stiftelsen organiserats om och har duktiga chefer och medarbetare som har kunden i centrum

Stiftelsens styrelse kommer nu omgående att påbörja rekrytering av en ny vd, avslutar Magnus Andersson, Styrelseordförande för Hallsbergs bostadsstiftelse.