Policy för trädgårdar/uteplatser

Created with Sketch.

Policy för trädgårdar/uteplatser

Hallbo erbjuder på vissa adresser boende i radhus eller villa med tillhörande trädgård, ett trivsamt boende men som medför vissa regler som ska följas. Som hyresgäst är ni ansvarig för all skötsel av trädgården så som gräsmatta, plattor, rabatter, häckar, buskar, snöröjning, halkbekämpning och egen utrustning. Med enkla medel kan ni skapa en trevlig utemiljö att koppla av på och bjuda in vänner eller grannar på en fika.

Trädgård och utemiljö runt lägenheten är att se som ett trivselområde som ska hållas välskött, det är inte tillåtet att använda trädgården som förvaringsplats för redskap, fordon, byggmaterial eller liknande.

Ni som hyresgäster är skyldiga att hålla er uteplats skött enligt Hallsbergs Bostadsstiftelses standard vilket innebär följande:

  • Vår- och höststädning i april och oktober/november.
  • Gräsmattans höjd får vara max 80 mm.
  • Perennrabatter rensas minst fyra gånger per år.
  • Övriga planteringsytor rensas minst tre gånger per år.
  • Plattor rensas rent från ogräs och mossa minst två gånger per år.
  • Buskar hålls snygga och välskötta genom att de rensas och klipps/beskärs till en maxhöjd av 1,8 meter
  • Träd beskärs när det är säsong för detta, maxhöjd på träd 2,5 meter. Detta gäller träd som är planterade på tomten av Hallbo, det är inte tillåtet att plantera nya träd.

För pool och studsmatta i trädgård gäller följande:
Det är tillåtet att ha pool och/eller studsmatta på den egna tomten men det är viktigt att komma ihåg att det är ni som ägare av en pool/studsmatta som är juridiskt ansvarig för att det inte händer en olycka. Pool eller studsmatta får inte heller användas på sådant sätt att det upplevs störande för grannar.

Om man väljer att ha en pool eller studsmatta på tomten finns vissa regler att förhålla sig till:
Det är inte tillåtet att fylla poolen med varmvatten från lägenheten.
Det är inte tillåtet att värma poolen med el kopplat från lägenheten/Hallbos fastigheter, såvida du själv inte betalar den elen.

För att få fylla en pool med vatten på egen uteplats ska Hallbo först underrättas! Vi upprättar då ett särskilt avtal där elförbrukning och vattenförbrukning regleras samt hur uttömning av vattnet ska ske.

Vid avtappning av poolen måste du se till att vattnet inte orsakar skada på fastigheten. Du som hyresgäst är själv ersättningsskyldig för alla eventuella skador som kan uppkomma till följd av vatten i pool.

Uppställning på allmän eller gemensam mark är inte tillåtet.

Om pool eller studsmatta anträffas på vår gemensamma mark kommer den att tas bort och förvaras för avhämtning. Kostnad för nedmontering samt bortforsling kommer att debiteras ansvarig.

Staket
För att få sätta upp staket runt trädgården krävs Hallbos skriftliga godkännande.         
Om bygglov krävs är det hyresgästen själv som ansöker och bekostar detta efter att ha fått ett skriftligt godkännande från Hallbo.

Byggnader på tomt
Det är inte tillåtet att uppföra byggnader i trädgården så som redskapsbodar, friggebodar eller lekstugor.

Uterum, veranda eller växthus/drivhus
För att få bygga veranda, uterum, tak över uteplats, växthus eller drivhus krävs ett skriftligt godkännande från Hallbo. Om bygglov krävs är det hyresgästen själv som ansöker och bekostar detta efter att ha fått ett skriftligt godkännande från Hallbo.

Vid avflyttning från lägenheten gäller följande:
När ni sagt upp och flyttar ifrån er lägenhet besiktigar vi även uteplats/trädgård. Har ni gjort stora förändringar kan ni bli tvungna att återställa detta innan ny hyresgäst flyttar in. Om uteplats/trädgård inte uppfyller Hallbos standard blir ni skyldiga att betala för återställningsarbetet