Peter Sjerling ny VD på Hallbo

Created with Sketch.

Peter Sjerling ny VD på Hallbo

Efter en längre tids arbete med rekryteringsarbete har nu Hallbos styrelse beslutat om att anställa Peter Sjerling som ny VD.
Ledningsgrupp, Fackliggrupp/personal och Styrelse är alla överens om denna rekrytering, vilket känns bra för Hallbos fortsatta utveckling.
Peter har en lång erfarenhet och kunskap inom bostadsbranschen.
Peter tillträder som VD den 1 Mars 2021.