Om Hallbo

Created with Sketch.

Välkommen till ditt bostadsföretag

Hallbos vision är följande

”Vi har hög servicenivå och är klimatsmarta. Vi erbjuder god boendestandard i attraktiva boendemiljöer som inbjuder till gemenskap”

Hallbo är en kommunal bostadsstiftelse som bildades 1947. Vi erbjuder bostäder och olika lokaler i Hallsberg, Pålsboda, Sköllersta, Östansjö och Vretstorp.

Vårt uppdrag är att

  • tillhandahålla bostäder, affärslokaler, lokaler och kollektiva komplement.
  • bedriva social bostadspolitik – dvs. tillhandahålla bra bostäder åt alla i goda boendemiljöer utan enskilt vinstintresse.
  • förvärva och sälja, äga och förvalta fastigheter och tomträtter, samt på dessa uppföra och riva byggnader.

Vi stöttar kommunens näringsliv genom att erbjuda lokaler med attraktiva lägen för kommersiell verksamhet. Våra lokaler kan anpassas för den verksamhet som ska bedrivas, vilket ger nya möjligheter för etablering och drift. Kontakta oss för ytterligare information.

Vi förvaltar cirka 1200 lägenheter och cirka 130 lokaler för kommersiell verksamhet.

Kontakta oss
Telefon: 0582-68 55 60
kontakt@hallbo.se

Akuta felanmälningar och störningar kvällar och helger: 019-15 99 70


Växelns öppettider:

Måndag-fredag: 10.00-12.00, 13.00-16.00
Fredag: 10.00-12.00, 13.00-14.30

 

Felanmälan
Görs via mina sidor.
Har du en fråga eller synpunkt maila oss på kontakt@hallbo.se eller ring 0582-68 55 60 för att komma till växeln.

Bo nära – bo hos Hallbo

Hallsbergs kommun erbjuder natursköna omgivningar med fördelarna av närheten till stadens möjligheter. Här finns närhet till det mesta tack vare goda kommunikationer via exempelvis järnväg och väl utbyggd lokaltrafik. Hallsberg är en logistisk knutpunkt med sitt strategiska läge mitt i Mellansverige.

Från Hallsberg når du:
Stockholm – 90 minuter med tåg
Örebro – 18 minuter med tåg, ca 25 minuter med bil
Täby Flygplats – ca 25 minuter med bil

Kommunen har ett starkt näringsliv som domineras av industrier med hög teknisk kompetens och kvalitet.

Här finns också goda valmöjligheter för vård, skola, omsorg och fritidsaktiviteter.