Upphandlingar

Våra aktuella upphandlingar presenteras alltid via TendSign.

Anbudsgivare kan registrera sig kostnadsfritt via tendsign.com, ladda ner förfrågningsunderlaget och lämna eventuellt anbud.
Vid förnyad konkurrensutsättning vänder vi oss till våra avtalspartners.