SIBE Förvaltning

Den 1 augusti 2022 köpte SIBE Förvaltning AB 477 lägenheter av Hallbo. Vi har fått SIBEs förtroende att fortsätta förvalta dessa fastigheter, vilket betyder att alla kontakter ni hyresgäster behöver ta gällande ert boende, ska tas med Hallbo