Underhållsrabatt

Hallbo tapetserar om vart 13:e år, och vi byter vitvaror vart 18:e år.
Om man avstår att få det renoverat så kan man få ersättning för detta i form av en hyresrabatt som betalas ut vanligtvis i januari nästkommande år (man måste ha bott i lägenheten i minst ett år innan man kan få rabatt).
På grund av ett problem i vårt datasystem hade den rabatt som några av er hyresgäster har rätt till inte dragits av på januarihyran, den kommer därför att dras av på februarihyran.
Du ser om du har rätt till hyresrabatt på erbjudandet du fick i november.