Radonmätning i alla lägenheter

Kommande veckor kommer Sydnärkesotaren att besöka alla våra hyresgäster för att installera 2 stycken "puckar" som mäter radonhalten i alla Hallbos och SIBES lägenheter.
Alla hyresgäster har fått brev om detta i sina brevlådor.