Låsbyte Nytorgsgatan 4

Till dig som bor på Nytorgsgatan 4 kan vi nu berätta att vi ska byta lås till alla lägenheter i fastigheten.
Det innebär att du behöver komma till Hallbos kundtjänst och kvittera ut nya nycklar till din lägenhet. Detta kan du göra mellan den 11- 14 april.

Det är enbart den/de som står på kontraktet som får hämta ut nycklarna och du måste ha legitimation med dig.

Vi kommer göra låsbytet den 17 april-21 april.
Entreprenören byter ut låsen på tre våningar per dag, de börjar på våning åtta och arbetar sig nedåt i huset.

Alla gamla nycklar och taggar skall lämnas tillbaka till Hallbos kundtjänst så snart ditt nya lås är installerat.