Hyresförhandlingen klar för 2023

Hyresförhandling avseende 2023 års hyror

Hallbo har genom Fastighetsägarna slutfört förhandlingen om ny hyresnivå för 2023. Hallbo hade inlämnat ett yrkande på 7,26% (inte 8,72) medan Hyresgästföreningens motbud var 1,8%. Efter medling och avgörande av oberoende ordförande i Hyresmarknadskommittén, blev utfallet 4,5% från 1 januari.

Under flera år har treparten – Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna – arbetat fram en modell för hyresförhandling som blev klar i våras. Modellen bygger på 5 kriterier innehållande statistik som tagits fram av bl a SCB. De fem kriterierna har sedan viktats individuellt utifrån varje bostadsföretags förutsättningar – för Hallbos del landade det som sagt på 7,26%. Samtliga tre organisationer har varit överens om att modellen ska tillämpas.

Det är beklagligt att Hyresgästföreningen i Örebro valt att bortse från överenskommelsen och att även oberoende ordförande i HMK tycks ha gjort det. Tyvärr minskar trovärdigheten i, och förtroendet för, den partsgemensamma modellen.

Hallbo tappar genom den beslutade uppgörelsen ca 1,6 miljoner i intäkter för 2023. Det är ett stort tapp sett i ljuset av höga elpriser, betydligt högre räntenivåer samt EONs höjning av priset på fjärrvärme som innebär en ökning med 17% för oss.

 

OBS att ovanstående förhandling endast gäller Hallbos egna lägenheter.
Hyrorna för SIBEs lägenheter och fastigheten på Trädgårdsgatan är inte färdigförhandlade än.