Hyresförhandlingar pågår

Vi får många frågor om det blir någon höjning av hyran för 2023.
Hyresförhandlingar pågår. Men eftersom överenskommelse om hyreshöjning ännu inte träffats kommer fakturering av tillkommande hyra att ske retroaktivt när förhandlingarna är klara.