Har TV4 försvunnit för dig?

Någonting har hänt med utsändningen av TV4, för vissa av våra hyresgäster.

Har TV4 försvunnit för dig?
Gör en ny kanalsökning, så kommer kanalen tillbaka till dig.