Om min lägenhet

Created with Sketch.

Autogiro
Klicka här för att öppna dokumentet om autogiro

Balkong
För allas trivsel vill vi uppmärksamma alla hyresgäster på nedanstående ordningsregler:

Borra eller sätta upp saker som skadar fasaden
Det är inte tillåtet att borra eller på annat sätt göra åverkan på fasaden för att hänga upp markiser, gardiner, paraboler eller andra prydnadssaker.

Skakning av mattor, filtar mm från balkongen
Skaka inte mattan, filten eller liknande från balkongen om du vill vara vän med din granne. Damm, ludd, hundhår, katthår och andra föroreningar ramlar ner på grannens balkong. Du får inte heller hänga mattan över balkongräcket. Allt sådant hänvisas till piskställningen på gården.

Rökning på balkong
Det är viktigt att du visar dina grannar stor hänsyn. Många människor har allergier, och lite av röken kommer alltid in på grannens balkong eller genom fönstret. Det är dessutom förbjudet att kasta ut fimpar på gården. De kan utgöra en stor brandrisk och innebär en förgiftningsrisk för små barn.

Matning av fåglar
Mata inte fåglarna från balkongen. Stora fåglar som skator, kajor, duvor och fiskmåsar förorenar på fönster och balkonger när de lockas till huset av maten som kastas ut från balkongen. Det kan också dra till sig råttor och möss, som kan komma in i husen och skapa sanitära olägenheter.

Grillning på balkong & altan
Att grilla med kol på balkong är inte tillåtet. Röken och oset från grillen skapar olägenheter för andra hyresgäster. Att använda elgrill är tillåtet. Vi rekommenderar att ni flyttar ut era grillar på gräsmattorna en bit bort från husen, så att röken och oset inte stör. Det går också bra att använda de gemensamma grillplatserna om sådana finns i området. Kontakta din kvartersvärd om du inte vet var de allmänna grillplatserna finns i ditt bostadsområde. Respektera dessa ordningsregler och hjälp oss att uppnå god ordning och ökad trivsel. I några av våra hus kan vi erbjuda inglasad balkong. För mer information kontakta oss på Hallbo tel. 0582-68 55 60

Markis/vindskydd
Hallbo har riktlinjer på hur markis/balkongskydd samt vindskydd får se ut och har tillsammans med PA Markis & Persienn tagit fram 2 varianter av tyg som gäller om du vill köpa detta till din balkong.
Balkongskydd: (sitter på smidesräcket), skall vara svart.
Vindskydd och markis finns det 2 olika kulörer av, ljus grått eller grått.
Inga andra färger är tillåtna.
Markisen fäster man genom att spänna fast den mellan golv och tak, utan att borra eller göra åverkan på fastigheten.
Ta kontakt med PA Markis & Persienn, Lertagsgatan 10, 0582-109 09 för mer information.

Barnsäkerhet
Varje år skadas många barn under lek i hemmet. Att helt eliminera barnolycksfall är kanske omöjligt men de kan begränsas genom olika åtgärder. Använd till exempel dörrhållare, hällskydd på spisen och barnskyddande låsanordningar på skåp och lådor. Förvara medicin, rengöringsmedel och kemikalier utom räckhåll, helst i låsta utrymmen.

Biltvätt
Biltvätt i våra bostadsområden är inte tillåtet med hänsyn till miljön. Du ska ej tvätta bilen så att avrinning sker direkt till dagvattenbrunnar eller spillvattenledningar. Rester från tvättmedel, oljor och tungmetaller från bilarna kan ge betydande störningar på levande organismer i omgivande ytvatten där avloppsledningar mynnar. Tvätta därför alltid ditt fordon vid en bensinmack eller automatstation.

Brandvarnare
I alla våra lägenheter ska en brandvarnare finnas monterad (i regel i halltaket). Om du saknar brandvarnare, kontakta då din bovärd.En brandvarnare ökar dina möjligheter att snabbt släcka en brand eller sätta dig i säkerhet om det skulle börja brinna. Den reagerar på den livsfarliga brandröken och varnar dig. Brandvarnaren är helt enkelt en bra och billig livförsäkring. Kontrollera regelbundet att den fungerar genom att trycka in testknappen. Hallbos brandvarnare går ej att byta batteri på utan ni kontaktar Hallbo då brandvarnaren indikerar att batteriet håller på att ta slut.

Brandsäkerhet
Klicka här för att öppna dokumentet om brandsäkerhet

Cyklar & Barnvagnar
Cykelförvaring
I det flesta fall finns ett särskilt rum där cyklar kan förvaras i mark- eller källarplan.

Det är inte tillåtet att ställa cyklar och barnvagnar i trapphusen. De kan hindra en utrymning vid en eventuell brand. De försvårar dessutom vår städning.

Cyklar, insamling
Med jämna mellanrum städar vi källare och förrådsrum i våra fastigheter. Vi samlar då bl a in alla cyklar som inte ser ut att ha någon ägare.

Information om när städning och insamling av cyklar sker i ditt hus meddelas i god tid för att du ska hinna märka din cykel.

 

Djur
Du får ha husdjur under förutsättning att grannar inte upplever djurets beteende som hotfullt eller störande.

Det är koppeltvång för hundar inom våra bostadsområden. Se också till att du har plastpåsar med dig så att du kan plocka upp efter hunden eller katten när du rastar den.

Hundlatriner finns i de flesta av våra bostadsområden. Du får inte lägga ut mat till djur inom fastigheten. Det gäller även på gården.

Djur i lägenheten
Avser du att i lägenheten ha fler än tre (3) katter/hundar och eller ta fler än en (1) katt-/hundkull per år behöver du först ta kontakt med hyresvärden för att visa hur din djurhållning inte påverkar lägenhetens slitage.

Förråd
Till de flesta lägenheter hör ett förråd. På grund av brandrisk får du max förvara däck till 2 bilar, totalt 8 däck.

Garage, carport och bilplats
Vi har ett flertal bilplatser, såväl med som utan motorvärmare, med eller utan tak samt garage. Se lediga bilplatser.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om någon står på din förhyrda P-plats, eller på ett felaktigt ställe, ber vi dig kontakta Aimo Park som har hand om våra parkeringar, du når dem på: 0771-969 000

Gemensamma utrymmen
Hjälp till att hålla ordning i trappuppgången. Placera inte cyklar, barnvagnar eller andra föremål i entrén till trapphuset. Använd istället de cykel- och barnvagnsrum, som finns i anslutning till ditt trapphus. Det är viktigt, inte bara för den allmänna trivseln, utan också för att räddningspersonal lätt ska kunna komma fram.

Placera inte dörrmattor utanför lägenhetsdörren. Det försvårar trappstädningen. Tänk också på att inte vädra ut matos i trappuppgången eller röka i hissar och andra gemensamma utrymmen. När du använt den gemensamma tvättstugan — lämna den väl städad till nästa hyresgäst.

I de flesta trappuppgångar har vi portlås, för att du ska känna dig trygg. Det innebär att du måste använda din lägenhetsnyckel för att komma in i entrén. Tänk också på att stänga dörrar ordentligt efter dig, till exempel källardörren.

Grillning
Att grilla med kol eller gasol på balkong och altan är inte tillåtet.

Att använda elgrill är tillåtet.
Röken och oset från grillen skapar olägenheter för andra hyresgäster. Vi rekommenderar att ni flyttar ut era grillar på gräsmattorna en bit bort från husen, så att röken och oset inte stör. Det går också bra att använda de gemensamma grillplatserna om sådana finns i området.

Kontakta Hallbos växel på telefon 0582-68 55 60 om du inte vet var de allmänna grillplatserna finns i ditt bostadsområde.

Hemförsäkring
Tänk på att alla som hyr lägenhet av Hallbo måste ha en gällande hemförsäkring. Som fastighetsägare försäkrar Hallbo byggnaden inte lösöre som finns i fastigheten. Det är därför viktigt att du själv skaffar ett bra skydd för din egendom.

Hushållsmaskiner
Installationer av disk- och tvättmaskin, torkskåp och andra hushållsmaskiner måste utföras på ett fackmannamässigt sätt. Alla fasta elinstallationer ska överlåtas till en behörig elektriker. Oavsett vilken typ av installation du planerar att göra, bör du kontakta Hallbo innan. Kostnader för installation av hushållsmaskiner utöver vad som igår i hyran, bekostas av hyresgästen och faktureras separat.

Hyra lokal
Låna Hyresgästföreningens kvarterslokaler

Ibland räcker inte den egna lägenheten till för barnkalaset, studiecirkeln eller födelsedagskalaset. Hyresgästföreningen har ett antal kvarterslokaler som sköts av hyresgästerna själva och lånas ut till dig som hyresgäst hos Hallbo.

Om du vill låna en lokal kontaktar du Hyresgästföreningen på tel. 010-459 15 26 så hänvisar de dig vidare till den hyresgäst som är ansvarig för den aktuella lokalen. Vanligtvis tas en deposition på 300 kr för att hyra lokalen. Efter städning och nyckellämning får du sedan 200 kronor tillbaka. Lokalerna är av skiftande storlek och kvalité och passar därför inte alltid för alla aktiviteter.

Lista över samtliga kvarterslokaler:
Ängvaktarvägen, Hallsberg (fristående med tvättstuga)
Torggatan 4a, Pålsboda (källarlokal invid husknuten)
Klockarvägen, Sköllersta (invid pizzerian)

Insekter/skadedjur
Hallbo har avtal med Nomor när det gäller bekämpning av insekter och ohyra t.ex. mjölbaggar, silverfiskar, getingar och myror.

Felanmälan görs till Hallbo 0582-68 55 60.
Servicen är kostnadsfri för dig som är hyresgäst hos Hallbo.

Internet
Till samtliga lägenheter i Hallbos fastighetsbestånd finns fiber framdragen. Det innebär
att du kan beställa bredbandsabonnemang, för mer information kring Telias kundtjänst 020-755766!

Motorfordon i bostadsområde
Bilkörning och parkering av bilar på gångvägar inne i bostadsområden är inte tillåten. I – och urlastning kan vara nödvändig vid dörren, observera dock att parkering inte godtas!

För att undvika kallstarter är motorvärmare en bra investering till bilen. Den gör att motorn är varm, vilket minskar bränsleåtgången och avgaserna. Detta tjänar både miljön, grannsämjan och plånboken på! I stadsmiljö är det enligt lag inte tillåtet att låta fordonet stå på tomgång mer än en minut.

Hallbo hyr ut bilplatser med motorvärmare till en låg kostnad i ett flertal områden. För mer information kontakta oss på tfn 0582-68 55 60.
Om någon står på din förhyrda P-plats, eller på ett felaktigt ställe, ber vi dig kontakta Aimo Park som har hand om våra parkeringar, du når dem på: 0771-969 000

Mopeder och motorcyklar
Körning och parkering av mopeder och motorcyklar på gångvägar inne i bostadsområden är inte tillåten. Parkering ska ske på avsedd plats (cykelställ eller på hyrd p-plats).

Pool och studsmatta
Sommaren är nu här och vi vill alla uppleva den som trevlig och trivsam.
Att sätta upp en studsmatta eller en badpool på vår mark är inte tillåtet utan vårt uttryckliga tillstånd.
Om du i hyreskontraktet har egen uteplats som du själv sköter kan du däremot sätta upp en sådan. Tänk dock på att följa de säkerhetsföreskrifter som finns (se nedan), då det är du som är ansvarig ifall en olycka inträffar.
Det är inte tillåtet att fylla poolen med varmvatten från lägenheten.
Det är inte tillåtet att värma poolen med el kopplat från lägenheten/Hallbos fastigheter, såvida du själv inte betalar den elen.

Vid avtappning av poolen måste du se till att vattnet inte orsakar skada på fastigheten. Du som hyresgäst är själv ersättningsskyldig för alla eventuella skador som kan uppkomma till följd av vatten i pool.
Du får inte störa dina grannar vid användning av lekutrustning, vid bad o.s.v.

För att få fylla en pool med vätska (vatten) på egen uteplats ska Hallbo först underrättas! Vi upprättar då ett särskilt avtal där elförbrukning och vattenförbrukning regleras samt hur uttömning av vattnet ska ske.

Uppställning på allmän eller gemensam mark är inte tillåtet.
Som markägare är Hallsbergs Bostadsstiftelse ansvarig för lekredskap som exempelvis studsmattor och pooler.

Eftersom vi inte kan kontrollera att användning sker på ett korrekt sätt kan vi inte heller ta ansvar för detta, därför är dessa inte tillåtna. Om sådan anträffas på vår gemensamma mark kommer den att tas bort och förvaras för avhämtning. Kostnad för nedmontering samt bortforsling kommer att debiteras ansvarig.

Särskilda regler kring pooler. Enligt Boverkets regler ska bassänger och pooler på tomtmark utformas med ett tillfredsställande skydd mot barnolycksfall. En plaskdamm eller motsvarande med maximalt 20 cm vattendjup behöver dock inte ha särskilt skydd.

Boverkets regler säger att för pooler gäller följande: Ett minst 0,9 m högt staket som ansluter till marken på ett sådant sätt att barn ej kan krypa under och som är utfört så att det ej medger klättring ska placeras runt poolen.

Om det finns en grind i staketet bör den förses med säkerhetsbeslag eller annan anordning som hindrar barn från att öppna grinden.

En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät, med högst 50 mm maskvidd och som har ett sådant utförande att risken för personskador, begränsas ska täcka poolen när man inte använder den. Täckningen bör fästas runt bassängen så att barn inte kan krypa under den. Den bör vara spänd så att vattnet inte kan samlas ovanpå och så att den inte sjunker mer än 20 cm under vattenytan om ett barn går på den.

Som ägare av en pool är du juridiskt ansvarig för att det inte händer en olycka.

Rökning
All rökning i trapphus, hissar, tvättstugor och andra allmänna utrymmen är förbjuden, detta gäller även besökare till fastigheten.
När någon röker i allmänna utrymmen kan rök komma in i lägenheterna via ventilationen och orsaka olägenhet.
Var vänlig och visa alltid hänsyn mot dina grannar.
Du som röker på balkongen, se till att du fimpar ordentligt. Gärna i en vattenbehållare. Kasta aldrig fimpar på marken då den kan utgöra brandrisk.

Störningar i boendet
Du får inte spela musik i lägenheten eller på annat sätt uppträda så att du stör dina grannar. Ska du ha fest rekommenderar vi att du informerar dina grannar i förväg och uppmanar dem att säga till om de blir störda. Det råder särskilt tystnad nattetid (22.00-06.00).
Vid störningar dagtid, ring kundtjänst 0582-68 55 60, och efter kontorstid till Larmcentralen: 019-15 99 70.

Spika och borra
Du får inte spika, borra eller utföra andra störande arbeten i din lägenhet klockan 20.00-07.00 vardagar samt 20.00-10.00 lördag, söndag och andra helgdagar. Vid pågående störningar, kontakta störningsjouren 019-15 99 70.

TV
Hallbo tillhandahåller 16 kabel TV-kanaler som ingår i hyran. Kanalerna tillhandahålls av Telia och får du via antennuttaget i väggen. Vi rekommenderar dig att göra en automatisk sökning i samband med inflytt eller byte av TV.

Obs! Om du köper en digital TV behöver du göra en ändring under inställningar för att den ska söka efter analoga TV-kanaler, då det är det som ingår i hyran.

Om du önskar att titta å HD-kanaler eller andra kanaler än det grundutbud som Hallbo tillhandahåller behöver du göra ett aktivt val och beställa Telia Digital-tv med inbyggd videobutik!

Tvättstuga
Bokning av tvättstuga sker via den digitala bokningstavlan eller med låscylinder som låses fast i bokningstavlan vid din tvättstuga. Bokning digitalt sker med din ”tagg” eller genom att låset sätts på den plats som är markerad med den dag och klockslag som du önskar tvätta.
För tvättider, se anslag i din tvättstuga om vilka tvättider som gäller (normtider är 07-22 mån-sönd).

Att tänka på när du tvättar:

  • Tvätta på den tid som du bokat eller lämna plats till annan hyresgäst.
  • Töm alla fickor och använd tvättpåse till bygel-bh.
  • Städa tvättstugan och rengör tvättmedelsfack och luddfilter efter användning.

Grovtvättmaskinen är till för större textilier, t ex mattor. Bokning sker med låscylinder eller separat tvättlista i tvättstugan.
Felanmälan gör du på telefon: 0582-68 55 60

Uteplats (vad gäller)
Goda råd om din uteplats!

Om du har en uteplats är det du som hyr bostaden som ansvarar för skötsel av gräsmatta, plattor, rabatter, häckar, buskar och egen utrustning. Med ganska enkla medel kan du skapa en trevlig utemiljö att koppla av på och att bjuda in dina vänner på en fika.Stiftelsens standard Detta innebär följande:

Du som har en uteplats/trädgård är skyldig att hålla stiftelsens standard för uteplatser.
Vår/höststädning i april/oktober(november)
Gräsmattans höjd får vara max 80 mm
Perennrabatter rensas minst 4 gånger per år
Övriga planteringsytor rensas 3 gånger per år
Plattor rensa bort ogräs och mossa 4 gånger per år
Buskar hålls snygga genom att de rensas och klipps/beskärs vid behov

Vad får du göra själv?
Du kan plantera mindre prydnadsträd och bärbuskar samt odla grönsaker, perenner och sommarblommor – allt efter dina egna idéer och önskemål, maxhöjd ca 180 cm.
Vi vill påminna om att ansvaret för skötsel av trädgård ligger på hyresgästen. Om Hallbos skötselstandard åsidosätts kommer hyresvärden överta skötsel av uteplatsen samt fakturera kostnaden för arbetet och ev utrustning som det medför oss att iordningställa/återställa tomten.
Uteplatsen ska för både din och dina grannars trevnad hållas välskött.

Staket
För att få sätta upp staket runt trädgården krävs Hallbos skriftliga godkännande. Om bygglov krävs är det hyresgästen själv som ansöker och bekostar detta efter att ha fått ett skriftligt godkännande från Hallbo.

Byggnader på tomt
Det är inte tillåtet att uppföra byggnader i trädgården så som redskapsbodar, friggebodar eller lekstugor.

Uterum, veranda eller växthus/drivhus
För att få bygga veranda, uterum, tak över uteplats, växthus eller drivhus krävs ett skriftligt godkännande från Hallbo. Om bygglov krävs är det hyresgästen själv som ansöker och bekostar detta efter att ha fått ett skriftligt godkännande från Hallbo.

Vid avflyttning från lägenheten gäller följande:
När ni sagt upp och flyttar ifrån er lägenhet besiktigar vi även uteplats/trädgård. Har ni gjort stora förändringar kan ni bli tvungna att återställa detta innan ny hyresgäst flyttar in. Om uteplats/trädgård inte uppfyller Hallbos standard blir ni skyldiga att betala för återställningsarbetet.

Ventilation
Hjälp luften att ”hitta rätt”. Luften ”smutsas ner” allra mest i kök och badrum. Därför ska friskluft tas in i sov- och vardagsrummen och sedan försvinna ut genom ventilerna i kök och badrum. Med öppna ventiler får du bättre luft. Använd friskluftsventilerna. Stäng aldrig ventilerna helt, även om det är kallt ute. En lite springa påverkar inte rumstemperaturen men behövs för att ventilationen ska fungera. Därmed minskar du också risken för spridning av matos i lägenheten. Vädra kort och intensivt. Då byter du effektivt ut den gamla luften mot ny utan att kyla ner rummet. För att få en jämn och fungerande värme måste luften cirkulera vid elementet. Därför bör du inte täcka elementen med möbler eller gardiner.

Återvinning
Vid alla våra fastigheter finns sophus där du har möjlighet att slänga dina hushållssopor. Genom att sortera ut sådant som går att återanvända från dina hushållssopor, hjälper du till att spara energi och pengar. Detta tjänar både du och Hallbo på, men framförallt gagnar det vår miljö. För mer information om de olika återvinningsstationerna och återvinnings- centralen, gå in på kf.sydnarke.se