Nytt miljörum

Created with Sketch.

Nytt miljörum

Du som bor på Västra Storgatan 9 ska från och med måndag den 11 maj källsortera i miljörummet på Västra Storgatan 5.


Varför sortera?
Genom att sortera dina sopor väl kan farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt.
Därmed skyddas människor och miljö.

Skräp som hamnar i naturen (eller på stadens gator) riskerar att läcka farliga ämnen.
Det mesta tar väldigt lång tid att bryta ner:
Glas – 1 miljon år
Plast – 450 år
Aluminium – 200-500 år
Fimpar- 1-5 år

Återvinna är bra!