Nyheter

Created with Sketch.

Nu städar vi fram våren

Nu är snön nästan borta och väderprognosen visar stadig vårvärme, nu kör vi igång med att ta bort gruset. Maskinen med sopaggregatet kommer att börja ta upp gruset på alla gårdar, parkeringar och andra asfalterade ytor. Trots att vi vattnar i samband med sopningen, är det oundvikligt att det kommer att damma när vi arbetar.

Trädbeskärning Fredsgatan

Nu är det dags att beskära/klippa ner träden på Fredsgatan. Onsdag den 9 mars – lördag den 12 mars kommer företaget Avancerad Trädfällning i Nora kommer att utföra jobbet. Företaget kommer att stängsla in berörda parkeringsplatser, så flytta din bil i god tid. Vi ber om överseende med svårigheter att hitta en parkering under de…
Read more

Strömavbrott Vretstorp

Gäller dig som bor på Skolgatan 10, 11 och 19 i Vretstorp: E.ON kommer att bryta strömmen Måndag den 7 mars mellan klockan 08:00 – 13:00.   Energidistribution arbetar ständigt med att se över och förbättra elnätet. Målet är att du ska ha en säker elleverans och därför görs nu underhålls- och ombyggnadsarbete i området.…
Read more

Hallbo stänger 12.00

Onsdag den 2 mars stänger Hallbo kl. 12.00 Vid akuta felanmälningar och störningar, ring Larmcentralen: 019-15 -99 70

Var försiktig när du går ut!

Det senaste dygnets snöoväder som nu har frusit, har resulterat i att det är väldigt svårt att halkbekämpa. Vi är ut och skottar och sandar för fullt. Vi ber dig som måste ut idag att ta det försiktigt!

Hyresgästföreningen, HGF, agerar oetiskt

Hyresgästföreningen har gått ut med flygblad till Hallbos hyresgäster med rubriken Hallbo vill sälja ditt hem! Bladet har gått ut till samtliga hyresgäster – även till dem som inte omfattas av tänkta försäljningar. Detta har skapat oro hos våra hyresgäster och så sent som i fredags hade vi ett möte med hyresgäster på Nytorgsgatan 4-8…
Read more

Nu låser vi entrédörrarna

Till dig som bor på Nytorgsgatan 22-58 Vi har obehöriga som rör sig i fastigheten och dessa gäster skräpar/smutsar ner och skapar otrygghet. För allas trevnad kommer vi nu att låsa entrédörrarna dygnet runt från och med måndag den 21 februari. Hör av er till oss om ni har några frågor.

Informationsmöte till dig som bor på Nytorgsgatan 4, 6 & 8

Välkommen till ett möte med anledning av försäljningen av Hallbos fastigheter. På mötet besvarar vi de vanligaste frågorna och du har möjlighet att ställa dina frågor,. Mötet är i Knutens matsal, fredag den 11 februari kl. 14.00-15.00. Välkommen!

Angående försäljning av fastigheter

Hallbo har beslutat sälja 477 lägenheter i Hallsberg, Vretstorp, Pålsboda och Sköllersta. Budgivningstiden går ut torsdagen den 24 februari och kontakter angående försäljningen tas med Jonas Lindell på Catella. I pdf-filen här nedan kan man ta del av prospektet där det framgår vilka fastigheter som avses: Promemoria Hallsberg, 220127

Pressmeddelande Försäljning av fastigheter

Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, har för avsikt att avyttra delar av sitt fastighetsbestånd. Förberedelser har pågått under större delen av 2021 och såväl företagsledning som styrelse har varit involverad. Hallbo har också inhämtat kommunfullmäktiges godkännande enligt stiftelsens stadgar. Ett prospekt finns nu klart som blir offentligt under de närmsta dagarna. Bakgrunden är att Hallbo, i likhet…
Read more