Nu ska tre bilar flyttas från Nytorgsgatan

Created with Sketch.

Nu ska tre bilar flyttas från Nytorgsgatan

Vi har fått signaler om tre bilar som är lämnade/övergivna på parkeringar,
trots Hallbos uppmaning har kommunen inte haft möjlighet att flytta
dessa på grund av sjukdom – nu ska de bort!