Skadedjur

Skadedjur eller skadeinsekter är ovälkomna gäster i alla hem. När man drabbas av skadedjur kan det ofta vara en lång och jobbig process innan problemet är borta.

Därför uppmanar Hallbo dig att vara vaksam. Om du upptäcker eller misstänker några skadeinsekter eller skadedjur i din lägenhet är det viktigt att du omedelbart informerar oss, så att åtgärder kan sättas in innan skadedjuren hinner sprida sig.

Du anmäler till Hallbo som kontaktar saneringsföretaget.

Det bästa tipset för att hålla skadedjuren borta är att städa och hålla rent i lägenhetens alla vrår. När du varit ute och rest bör du kontrollera så att du inte fått med dig oönskade skadedjur hem. Tvätta gärna alla kläder du haft med.

Här följer lite information om några typer av skadedjur. Läs gärna mer på www.nomor.se

 

 

Fakta skadedjur
Vägglöss är blodsugande insekter som du inte blir av med utan professionell hjälp. Vägglöss kan följa med i resväskan när du varit ute och rest, eller via begagnade möbler. Vägglöss är aktiva på natten då de letar upp en lämplig värd, ofta en sovande människa, och suger blod. Sticket orsakar viss smärta och klåda, men kanske mest en psykisk påfrestning. Mörka fläckar av spillning, eller blodfläckar, i sängbottnar och möbler är typiska tecken på vägglöss. Var vaksam.

 

Kackerlackor är hälsofarliga. De är smittbärare av sjukdomar och förorenar med sin avföring och illaluktande sekret. De trivs i varma, fuktiga miljöer och kan sprida sig snabbt mellan lägenheterna i en fastighet. Kackerlackor dras till mat och matrester. Därför är det viktigt att hålla rent och tömma komposter regelbundet. Att bli av med kackerlackor kan ta tid, de är duktiga på att gömma sig. Saneringsföretaget får ofta använda insektsfällor och spray.

 

 Silverfiskar är en av de vanligaste insekterna inomhus. Den följer med varor och produkter in i våra hem, eller kommer via rörledningar. Silverfiskar orsakar mycket oro, men faktum är att den är helt ofarlig. Man ska ändå vara observant, dyker det upp silverfiskar på andra ställen än våtutrymmen kan det vara tecken på fuktskada. Att hålla rent är bästa sättet att hålla silverfisken borta.

 

Råttor och möss blir allt vanligare i vårt samhälle. Därför är det viktigt att hålla rent kring till exempel sopstationer, annars riskerar det att dra till sig olika gnagare.