Bilkörning/parkering/cyklar/barnvagnar

Bilkörning i våra bostadsområden
Hallbos gårdar ska så långt det går vara bilfria. Vi har många barn som springer och leker på våra gårdar och de ska kunna känna sig trygga.
Du får enbart köra in på gården /till porten om du fått parkeringstillstånd som du hämtar i Hallbos kundtjänst.

 

Biltvätt
Biltvätt i våra bostadsområden är inte  tillåtet med hänsyn till miljön. Du får ej tvätta bilen så att avrinning sker direkt till dagvattenbrunnar eller spillvattenledningar.
Rester från tvättmedel, oljor och tungmetaller från bilarna kan ge störningar på levande organismer i omgivande ytvatten där avloppsledningar mynnar ut.
Tvätta därför alltid ditt fordon vid en bensinmack eller automatstation.

 

Garage, carport och bilplats
Vi har ett flertal bilplatser, såväl med som utan motorvärmare, med eller utan tak samt garage. Se lediga bilplatser .
Om någon står på din förhyrda P-plats, eller på ett felaktigt ställe, ber vi dig kontakta Aimo Park som har hand om våra parkeringar, du när de är på: 0771-969 000.

 

Cyklar & Barnvagnar
Cykelförvaring
I det flesta fastigheterna finns ett särskilt rum där cyklar kan förvaras i mark- eller källarplan.

Det är inte tillåtet att ställa cyklar och barnvagnar i trapphusen. De kan hindra en utrymning vid en eventuell brand.
De försvårar dessutom vår städning.

Cyklar, insamling
Med jämna mellanrum städar vi källare och förrådsrum i våra fastigheter. Vi samlar då bl a in alla cyklar som inte ser ut att ha någon ägare.

Information om när städning och insamling av cyklar sker i ditt hus meddelas i god tid för att du ska hinna märka din cykel.